In dit dashboard ‘Vergunningen, Toezicht en Handhaving’ vindt u de cijfers per kwartaal (per 1 januari 2021) over verschillende uitgevoerde controles, processen-verbaal en waarschuwingen door BOA’s en woningsluitingen in gemeente Beekdaelen.

Milieucontroles bedrijven

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal bedrijven dat gecontroleerd is op de milieuregelgeving.

 • Kwartaal 1, 2021: 28
 • Kwartaal 2, 2021: 31
 • Kwartaal 3, 2021: 30

Woningsluitingen (drugs)

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal door de burgemeester gesloten woningen als gevolg van drugs (hennep en/of harddrugs).

 • Kwartaal 1, 2021: 4
 • Kwartaal 2, 2021: 5
 • Kwartaal 3, 2021: 7

Controles bouwtoezicht

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal controlemomenten bij bouwwerken.

 • Kwartaal 1, 2021: 163
 • Kwartaal 2, 2021: 135
 • Kwartaal 3, 2021: 158

Controles brandveiligheid

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal bedrijven dat gecontroleerd is op brandveiligheid.

 • Kwartaal 1, 2021: 8
 • Kwartaal 2, 2021: 9
 • Kwartaal 3, 2021: 7

Opgelegde processen-verbaal

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal opgemaakte processen-verbaal door BOA’s.

 • Kwartaal 1, 2021: 53
 • Kwartaal 2, 2021: 10
 • Kwartaal 3, 2021: 43

Uitgedeelde waarschuwingen

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal gegeven waarschuwingen door BOA’s.

 • Kwartaal 1, 2021: 186
 • Kwartaal 2, 2021: 103
 • Kwartaal 3, 2021: 130

Meldingen Misdaad Anoniem (MMA)

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal meldingen dat is binnengekomen bij MMA.

 • Kwartaal 1, 2021: 15
 • Kwartaal 2, 2021: 13
 • Kwartaal 3, 2021: 9

FIXI meldingen - afgehandeld

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal FIXI meldingen dat is afgehandeld door Handhaving.

 • Kwartaal 1, 2021: 207
 • Kwartaal 2, 2021: 200
 • Kwartaal 3, 2021: 322

HAP controles

Hieronder vindt u per kwartaal het aantal gecontroleerde panden in het kader van het Project Hennep Aanpak Parkstad (HAP)

 • Kwartaal 1, 2021: 138
 • Kwartaal 2, 2021: 174
 • Kwartaal 3, 2021: 159

Heeft u gevonden wat u zocht?