Voor het stoken van hout of groenafval in de open lucht dient u een stookontheffing bij de gemeente aan te vragen. Het verbranden van overige afvalstoffen is zonder meer verboden

U hoeft geen stookontheffing aan te vragen als u vuur maakt met kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of als u een vuur stookt om te koken, bakken en braden, zoals bij een barbecue.

Voor vreugdevuren zoals een paasvuur of een sint maartensvuur dient u een evenementenvergunning aan te vragen.

Stookontheffing online aanvragen

Wat moet ik doen?

U vraagt de stookontheffing online aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • De exacte locatie van de stookplaats. Geef in een situatieschets aan hoe ver de afstand is ten opzichte van bebouwing en begroeiing. 
  • Situatieschets met daarin de afstanden ten opzichte van bebouwing en begroeiing. Upload deze situatieschets via het online aanvraagformulier.

De ontheffing is geldig voor het twee maal stoken per jaar vanaf de verzenddatum van de ontheffing. 

Bijzondere voorschriften:

Het aanleggen, stoken of hebben van vuur mag uitsluitend geschieden:

  • onder toezicht van een meerderjarig persoon;
  • op een minimale afstand van 50 meter van woningen;
  • op een minimale afstand van 30 meter tot gebouwen;
  • een minimale afstand van 100 meter tot andere brandgevoelige objecten;
  • bij een windkracht van minder dan 3 Beaufort;
  • zodanig dat geen gevaar of overlast veroorzaakt wordt voor de omgeving;

Uitvoeringsregels stookontheffing gemeente Beekdaelen(externe link)

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen acht weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Wat kost het?

De kosten voor een toegewezen stookontheffing zijn te raadplegen in de legesverordening(externe link)

Voorkom natuurbranden

Kijk voor het stoken altijd op de website www.natuurbrandrisico.nl(externe link) wat het actuele risico op natuurbrand per veiligheidsregio is. De gemeente Beekdaelen valt onder de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het risico op natuurbranden wordt aangegeven door een twee-fasen systeem:

Let op! Tijdens de periode dat fase 2 geldt mag u niet meer stoken, ook al heeft u een ontheffing van het stookverbod.

Lees meer over het voorkomen van natuurbranden op www.brandweer.nl/brandveiligheid/natuurbranden-open-vuur-in-de-natuur(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?