De inhoud is geladen.

Logo gemeente Beekdaelen

Wat bieden wij?

Tijd, kennis, ervaring en talent zet jij in voor onze gemeente. Om je te belonen, hebben we hiervoor een passend salaris en meerdere voorzieningen. Wij geloven dat goed werknemerschap wordt gevoed door goed werkgeverschap. 

Passend salaris

Je ontvangt een prima salaris. Wat de hoogte ervan is, hangt af van de zwaarte van je functie, je kennis en (werk)ervaring. We volgen daarbij de Cao Gemeenten. De functies zijn ingedeeld in schalen met een minimum- en een maximumsalaris. Binnen jouw functie kun je dus groeien in salaris.

Individueel keuzebudget

Naast het salaris krijg je iedere maand een individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden en wensen. Jij bepaalt zelf waarvoor je dit financiële budget gebruikt. De hoogte van het IKB is 17,05% van je salaris.

Het IKB is per maand opgebouwd en bestaat uit:

 • de vakantietoelage (8%);
 • de eindejaarsuitkering (6,75%);
 • de levensloopbijdrage (1,5%);
 • 14,4 bovenwettelijke verlofuren (0,8%).

Je kunt het IKB-budget op ieder moment (deels) laten uitbetalen of inzetten voor één of meer van de volgende doelen:

 • Extra verlofuren kopen;
 • Extra geld krijgen door het uit te laten betalen;
 • Opleidingen;
 • Fiets aankopen;
 • Vakbondscontributie;
 • Reiskosten werk-woonverkeer;
 • Sportschool- of fitnessabonnement;
 • Computer, laptop, tablet, iPad of smartphone.

Werkweek en vakantie

Een volledige werkweek is bij gemeente Beekdaelen 36 uur. Vaak kun je ook parttime werken. De werktijden stellen we in overleg vast. Bij een volledige werkweek krijg je per jaar 144 uur (20 dagen) aan wettelijke verlofuren en 50,4 uur (7 dagen) aan bovenwettelijke verlofuren.

Wil je meer vakantie-uren? Hiervoor kun je het IKB gebruiken tot maximaal 187 uur per kalenderjaar bij een voltijdsdienstverband. Verkopen van bovenwettelijke uren kan ook (maximaal 72 uur per kalenderjaar bij een voltijdsdienstverband).

Balans werk en privé

We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om werk en privé op elkaar af te stemmen. In overleg met je leidinggevende en team maak je afspraken over je werkplek en werktijden.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

Plaats- en tijdonafhankelijk werken is het streven bij gemeente Beekdaelen. Zo kun je extra uren flexibel opnemen wanneer de situatie zich voordoet dat je in een week meer uren werkt dan waar je voor aangesteld bent. Maar je bepaalt ook zelf, in overleg met je leidinggevende en team:

 • Wanneer je werkdag begint en eindigt.
 • Vanaf welke locatie je werkt. Afhankelijk van wat goed past bij je werkzaamheden, kun je kiezen om op een andere locatie te werken.
 • Wanneer je vanuit huis werkt. Het streven is 70% op kantoor en 30% vanuit thuis.

Goed pensioen

Als je bij gemeente Beekdaelen werkt, dan neem je automatisch deel aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Dit is het grootste (bedrijfstak)pensioenfonds van Nederland. De opbouw van je pensioen bestaat uit een verplicht vast gedeelte dat je op eigen kosten kunt aanvullen. De pensioenpremie die je betaalt, bestaat uit een werkgevers- en werknemersdeel. Het werkgeversdeel is het grootst. Samen zorgen we voor een goed pensioen na je werkzame leven. Bij het opnemen van je pensioen kun je kiezen uit een aantal flexibele pensioenkeuzes, bijvoorbeeld gedeeltelijk, eerder of later met pensioen of tijdelijk een hoger of lager pensioenbedrag.

Blijven ontwikkelen

Als werkgever onderstrepen we dat je zoveel mogelijk werk doet waar je goed in bent en dat je je talenten (verder) ontwikkelt. Het krijgen van nieuwe taken na verloop van tijd of een andere functie bekleden kan daarbij helpen. Interne mobiliteit wordt gewaardeerd en kun je tijdens je gesprekken met je leidinggevende kenbaar maken. Wij leggen het initiatief bij de medewerkers, dus zelfregie staat voorop.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het volgen van een opleiding of studie. Vaak worden de kosten geheel of gedeeltelijk door de werkgever vergoed of word je gefaciliteerd om de studie binnen werktijd te volgen. Ten slotte bieden we je online via Beekdaelen Academie meerdere trainingen aan die je kunt doen wanneer je wilt.

Jong Beekdaelen

Jong Beekdaelen is het netwerk van jonge ambtenaren tot en met 35 jaar. Ons jongerennetwerk staat in het teken van verbinden (elkaar leren kennen en ervaringen delen), uitdagen (je persoonlijk blijven ontwikkelen) en inspireren (kennis opdoen en volgen van ontwikkelingen). Dit doen we door jaarlijks meerdere activiteiten te organiseren. We delen graag onze frisse blikken met de organisatie, zoeken elkaar op en benutten elkaars kwaliteiten. Dit draagt bij aan een prettig werkklimaat voor (jonge) ambtenaren waarin we ons thuis voelen.