Onze medewerkers gaan respectvol met u om, wij gaan ervan uit dat u dit vanzelfsprekend vindt. En u zich daarom net zo respectvol gedraagt.

Dit geldt voor persoonlijk contact en ook voor schriftelijk, telefonisch of social media contact.

Wij accepteren:
Glimlachen, complimenten, schouderklopjes, aankijken, vriendelijk gezicht, stralende blik, vriendelijke toon, grapjes, belangstelling tonen, respect, vreugde, verbondenheid, vertrouwen, aandacht, tolerantie, verdraagzaamheid, begrip, positieve feedback, …

Wij accepteren ook emoties:
berusting, klagen, vragen om begrip, teleurstelling, boosheid, frustratie, onbegrip, teleurstelling, verdriet, angst, kritiek op regels, kritiek op beleid, kritiek op de organisatie, opbouwende feedback, …

Wij accepteren geen verbaal of fysiek geweld, intimidatie of bedreigingen zoals: uitschelden, beledigen, treiteren, kleineren, discrimineren, betasten, wapens tonen of gebruiken, woede, schoppen, slaan, spugen, beetpakken, vernielen, …

En wat als het toch mis gaat?

Wanneer u zich misdraagt heeft dit gevolgen. Wij stoppen dan met onze dienstverlening aan u en ontzeggen u de toegang tot de gemeentehuizen. Wij schakelen zo nodig de politie in.

Agressieprotocol grensoverschrijdend gedrag gemeente Beekdaelen

Heeft u moeite met het openen of lezen van het document, neemt u dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 2000.

Heeft u gevonden wat u zocht?