Waterschap Limburg heeft samen met gemeente Beekdaelen de aftrap gegeven voor de tweede fase in de aanpak van de wateroverlast in Oirsbeek.

Drie bestaande regenwaterbuffers worden in deze fase vergroot en er komt ook een nieuwe regenwaterbuffer bij. De werkzaamheden duren tot medio maart.

Het waterschap heeft de ambitie om vóór 2025 circa 8.000 m3 extra waterberging te realiseren binnen het projectgebied. In fase 1 heeft aannemer Leenaerts uit Born al drie bestaande regenwaterbuffers vergroot, waarmee 22% van deze 8.000 m3 is gerealiseerd. In deze tweede fase gaat de aannemer in opdracht van het waterschap twee regenwaterbuffers vergroten (aan de Limietweg en bij manege Daalderhof). Ook komt er een nieuwe regenwaterbuffer aan de Beukenberg. In opdracht van de gemeente gaat dezelfde aannemer aan de slag met het vergroten van de regenwaterbuffer aan de Beijlkensweg.

Aftrap

Josette Van Wersch, lid Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg en Jeannette Quadvlieg, wethouder gemeente Beekdaelen, gaven woensdag 15 december 2021 de officiële aftrap voor de werkzaamheden. De bestuurders verwijderden bij de Beukenberg een houten paal met daarop een gedicht van dichter Wiel Raes. “Niet getreurd, de paal komt straks weer terug maar dan in een nieuwe variant met een nieuw gedicht”, legt wethouder Quadvlieg uit. “Het is mooi dat een groot aantal inwoners hun inbreng heeft kunnen geven bij het maken van de plannen. Maar ook door samen te werken als gemeente en waterschap en dit werk gezamenlijk bij één aannemer neer te leggen kunnen we efficiënt met tijd en geld omgegaan.”

Er is een video van de aftrap (You Tube) gemaakt.

Meer informatie over het project is te vinden op www.waterschaplimburg.nl/oirsbeek-amstenrade.

Subsidie

Josette Van Wersch: “We zijn al een heel eind op weg als het gaat om het verminderen van de wateroverlast in Oirsbeek. Dat is ook nodig, want we hebben afgelopen zomer gezien wat voor ellende het allemaal kan geven. Ik ben blij dat we met deze maatregelen de kans op overlast voor de inwoners weer verder kunnen verkleinen. Maar ik blijf benadrukken dat iedereen zijn steentje zal moeten bijdragen; ook inwoners en agrariërs kunnen zelf maatregelen nemen, soms zelfs met subsidie. Want elke druppel telt!”

Water in Balans

De genoemde werkzaamheden zijn onderdeel van Water in Balans, een programma van Waterschap Limburg dat is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen om wateroverlast als gevolg van klimaatverandering te verminderen. De opgave in Zuid-Limburg verdient bijzondere aandacht, omdat daar levensbedreigende situaties kunnen ontstaan.

Maatregelen worden gezocht in vier gebieden, oftewel ‘knoppen om aan te draaien’: het landelijke/buitengebied, het stedelijke/bebouwde gebied, het watersysteem (beken/beekdalen) en schadebeperking aan de eigen woning. Alle betrokken partijen hebben een rol en verantwoordelijkheid in de aanpak. Want elke druppel telt!

Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans

Foto 1: Bestuurder Josette Van Wersch van het waterschap en wethouder Jeannette Quadvlieg geven de aftrap voor fase 2 aanpak wateroverlast Oirsbeek (foto Waterschap Limburg)
Foto 1: Bestuurder Josette Van Wersch van het waterschap en wethouder Jeannette Quadvlieg geven de aftrap voor fase 2 aanpak wateroverlast Oirsbeek (foto Waterschap Limburg)
Foto 2: De houten paal met het gedicht wordt weggehaald voor de werkzaamheden (foto Waterschap Limburg)
Foto 2: De houten paal met het gedicht wordt weggehaald voor de werkzaamheden (foto Waterschap Limburg)