Vanaf week 24 wordt de rijweg voor het doorgaand verkeer afgesloten.

Zoals bekend is de aannemer inmiddels bezig met werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe buffer, tussen de Romenkamp en de oude Provincialeweg te Oirsbeek. Deze werkzaamheden vorderen voorspoedig en in week 24 zal er gestart worden met een vervolgfase in dit project. De werkzaamheden zullen enige hinder en overlast met zich meebrengen, met name in de verkeersdoorstroming. Hiervoor vragen we om uw begrip en medewerking

Vanaf de start van de nieuwe fase, wordt de rijweg voor het doorgaand verkeer afgesloten. Op de gemeentelijke website treft u een overzicht van de komende faseringen en de doorlooptijden.

Bereikbaarheid

Tijdens de afsluiting is een omleiding van toepassing zijn voor alle doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer wordt via de buitenring geleid. Bedrijven, winkels en woningen tot aan het werkvak blijven gewoon (per auto) bereikbaar. 
Ook de fietsers worden veilig om het werkvak heen geleid, via de Molenweg.
De omleidingsroute zijn eveneens te vinden op de website.

De buslijndienst en hulpdiensten krijgen wel de mogelijkheid om het werkvak te passeren.
De trottoirs blijven zo goed als mogelijk toegankelijk, zodat de woningen binnen het werkvak te voet bereikbaar blijven.

Meer informatie vindt u op www.beekdaelen.nl/blauweader.

Heeft u gevonden wat u zocht?