Binnen gemeente Beekdaelen is sinds kort een Wegsleepverordening van kracht. Staat uw auto hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd, op een plaats waar niet geparkeerd mag worden óf is het voertuig als wrak achtergelaten? Dan slepen we uw auto weg.

Met name in winkelstraten zien we met regelmaat dat er buiten de parkeervakken of op laad- en losplaatsen wordt geparkeerd. Ook tijdens evenementen mag u in aangegeven gebieden niet parkeren. Staat uw voertuig toch in zo'n gebied dat (tijdelijk) afgesloten is, dan kan de gemeente uw voertuig ook (laten) wegslepen.

Ophalen weggesleept voertuig

Is uw auto weggesleept? Dan kunt u deze ophalen bij Grootveld Berging aan Haefland 18, 6441 PA in Brunssum. Bij het depot weten ze of uw auto inderdaad is weggesleept en kunt u verdere afspraken maken om uw voertuig op te halen. U kunt daar ook betalen.

U krijgt uw auto mee als u:

  • uw geldige legitimatiebewijs toont. U kunt ook iemand schriftelijk machtigen. Geef diegene ook (een kopie van) uw legitimatiebewijs mee;
  • uw kentekenbewijs deel 1b toont;
    • Let op! Staat het kenteken op bedrijfsnaam of leasemaatschappij? Neem dan een verklaring mee van de kentekenhouder zoals vermeld op deel 1B (de leasemaatschappij/het bedrijf). De verklaring mag niet ouder dan 3 maanden zijn. Daarin moet staan dat u de bestuurder bent van het voertuig met het opgegeven kenteken.
    • Let op! Staat het kenteken op naam van een ander persoon? Neem dan een kopie legitimatiebewijs van die persoon mee. Plus een ondertekende machtiging voor het ophalen van het voertuig.
  • een passende sleutel overlegt;
  • ter plekke betaalt (PIN of contant).

Niet opgehaalde voertuigen

Het bergingsbedrijf bewaart een voertuig maximaal 3 weken. Daarna verkopen of vernietigen zij het voertuig. Eventuele kosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Heeft u gevonden wat u zocht?