Datum: 14 januari 2022

Aan: De omwonenden van de Limietweg/Beijlkensweg in Oirsbeek

Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg hebben de handen ineengeslagen om de wateroverlast in Oirsbeek en Amstenrade ten tijde van
hevige neerslag te verminderen. Dat wordt bereikt door de aanleg van nieuwe regenwaterbuffers en uitbreiding van de capaciteit van bestaande
regenwaterbuffers.

In fase 2 van het project ‘Water in Balans, Oirsbeek’, worden rondom de dorpskern Oirsbeek meerdere regenwaterbuffers aangelegd of vergroot: aan de
Beukenberg, Limietweg, Beijlkensweg en bij manege Daalderhof.

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden aan de buffers bij de Limietweg en Beijlkensweg.

Werkzaamheden regenwaterbuffers

De regenwaterbuffer van Waterschap Limburg aan de Limietweg wordt vergroot. Ook aan de regenwaterbuffer van de gemeente aan de Beijlkensweg
wordt gewerkt. Hierdoor kan er tijdens hevige neerslag meer water worden verwerkt en opgevangen.
Daarnaast wordt er een nieuwe leiding, parallel aan de Limietweg richting Beijlkensweg, aangelegd ten behoeve van de afvoer.

De werkzaamheden zijn deze week gestart en worden uitgevoerd door aannemer Janssen Group uit Maastricht.

Er zijn in 2021 online bijeenkomsten georganiseerd om de werkzaamheden aan de regenwaterbuffers vooraf met belanghebbenden en geïnteresseerden te bespreken. U kunt deze informatie en de plannen (nogmaals) bekijken via de website van het waterschap: www.waterschaplimburg.nl/oirsbeek-amstenrade(externe link).

Wegafsluitingen

De werkzaamheden brengen helaas met zich mee, dat zowel de Limietweg als de Beijlkensweg tijdelijk afgesloten dienen te worden voor het doorgaand verkeer. De Limietweg is de komende twee weken nog afgesloten, tot en met vrijdag 28 januari. De werkzaamheden aan de Beijlkensweg starten op 17
januari, de weg zal afgesloten zijn van maandag 31 januari tot en met maandag 28 februari. Op het moment dat de Beijlkensweg wordt afgesloten, is
de Altaarstraat wel weer toegankelijk voor verkeer.

Op dit moment en in de komende periode vinden er op meerdere plekken in de nabije omgeving werkzaamheden plaats, waarbij ook wegen afgesloten zijn. Wij begrijpen dat dit de nodige verkeershinder, mogelijk extra reistijd en overlast tot gevolg heeft. Wij vragen hiervoor om uw begrip. Waar mogelijk
proberen we de hinder uiteraard zoveel mogelijk te beperken.

Een overzicht van de (weg)werkzaamheden in Beekdaelen vindt u op www.beekdaelen.nl/actuele-wegwerkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Jeannette Quadvlieg
Wethouder gemeente Beekdaelen