Op 07 december 2023 start de firma APK in opdracht van WML met werkzaamheden.

De werkzaamheden bestaan uit twee verschillende delen; aanleggen van een nieuwe hoofdleiding water en het gedeeltelijk vernieuwen van dienstleidingen. Dit zal ongeveer 6 tot 8 weken duren.
Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat vanaf 11 december 2023 de weg wordt beperkt tot een eenrichtingsweg. Dit houdt in dat u verkeershinder ondervindt. Verkeer wordt omgeleid via de omliggende straten.
Voor eventuele vragen, aan-/ opmerkingen kunt u contact opnemen met WML via 043 - 309 09 09.

Lees ook de Bewonersbrief saneringen hoofdleidingen/dienstleidingen Drossaertweide Oirsbeek.

Werkzaamheden Drossaertweide te Oirsbeek

Heeft u moeite met het lezen van de pdf's, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl.