Kunt u niet zelf gaan stemmen? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of klachten heeft? Dan kunt u iemand anders vragen (machtigen) om dit voor u te doen. U geeft dan een volmacht af.

De persoon die u wilt machtigen (de gevolmachtigde), moet zelf ook inwoner van Beekdaelen zijn en een stempas hebben ontvangen. Hij/zij kan uw stem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen en mag in totaal maximaal twee machtigingen van anderen aannemen.  

Iemand anders machtigen regelt u via uw stempas óf via een schriftelijke volmacht vooraf.

Via uw stempas

Dit kunt u nog regelen op de dag van de verkiezing zelf.
Vul op de achterkant van uw stempas, de naam van de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) in. Laat de gemachtigde mede ondertekenen. Geef de gemachtigde uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs mee, om aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Via een schriftelijke volmacht vooraf

U vraagt in dit geval een volmachtbewijs aan bij de gemeente. Uw schriftelijke of digitale aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur door gemeente Beekdaelen zijn ontvangen. De gemachtigde (dus niet u zelf) ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau).

Kopie nodig van een identiteitsbewijs? Gebruik de KopieID-app!

Als u iemand wil machtigen om namens u te gaan te stemmen, dan heeft u een kopie van een identiteitsbewijs (van uzelf of van de gemachtigde) nodig. Om op een veilige manier een kopie van een identiteitsbewijs te delen, heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)* de ‘KopieID-app’ ontwikkeld.

Met deze app maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van het identiteitsbewijs en kunt u misbruik voorkomen. Met de app kunt u de kopie bijvoorbeeld voorzien van een watermerk, waarmee u aangeeft voor welk doeleinde of voor wie deze kopie gemaakt is.

U kunt de app gratis installeren via de Play Store.

*De RvIG is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Model L 8 Verzoek om bij volmacht te stemmen

Heeft u moeite met het lezen van het document, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl of via 088 - 450 2000.