Zitting gemeentelijk stembureau

De burgemeester van Beekdaelen maakt bekend, dat voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement in juni 2024 het gemeentelijk stembureau op 07 juni 2024 om 09:00 uur een zitting zal houden in sporthal Gitek, Leeuwerikstraat 2, Nuth

De zitting zal op vrijdag 07 juni 2024 geschorst worden en op maandag 10 juni 2024 om 09:00 uur worden hervat in het gemeentehuis in Nuth. 

In de zitting op 10 juni zal de uitkomst van de stemming vastgesteld worden. 

De zitting is voor de kiezers toegankelijk.

Schinnen, 13 mei 2024

De burgemeester voornoemd,

Ing. E. Geurts