Aanleg Blauwe Ader Amstenrade-Oirsbeek fase 2: Grachtstraat

De aanleg van de Blauwe Ader Amstenrade-Oirsbeek fase 2: Grachtstraat vordert. 

De afgelopen periode heeft de aannemer wel enige achterstand opgelopen als gevolg van het slechte weer. Deze achterstand in planning proberen we gedurende het verdere verloop van het project echter in te halen. 

Op dit moment is BLOEM Infra BV bezig met het leggen van de twee rioolbuizen met een diameter van 1.50 m naast elkaar en begeven we ons in het werkgebied met minder bewegingsruimte en dus ook minder ruimte om materialen neer te leggen. Dit vergt extra aandacht van de werkmensen, met name bij passanten door en langs het werkvak. Voor de werkbaarheid en veiligheid hebben we dan ook besloten om gedurende de werkzaamheden ook de voetgangers/fietsers veilig om het werkvak heen te geleiden. Deze omleiding is mogelijk via de Romenkamp en de Lindelaan. Aan het einde van elke werkdag zal door de aannemer het trottoir aan één zijde beloopbaar worden gemaakt waarmee de woningen bereikbaar blijven.

Wij danken u alvast voor uw geduld, begrip en medewerking!