Blauwe Ader fase 2: Grachtstraat, Oirsbeek

De aanleg van het nieuwe riool in de Grachtstraat is fase 2 van het project Blauwe Ader.

Op deze webpagina vindt u informatie over:

Huidige situatie Grachtstraat

Er ligt in de Grachtstraat op dit moment één rioolbuis met een diameter van 1,5 meter. Dit riool is te klein om extreme regenbuien goed op te kunnen vangen. De capaciteit van het riool wordt daarom verdubbeld: er komt een tweede riool met een diameter van 1,5 meter bij. 

Het gaat hierbij overigens niet om de gehele Grachtstraat. In juni 2020 is het voorste deel van de Grachtstraat (gezien vanaf de Markt, tot aan de huisnummers 15 en 16 ongeveer) al aangepakt. Op dit stuk is een regenwater-infiltratiesysteem aangelegd. Er zijn twee nieuwe putten geplaatst, die met elkaar verbonden zijn via een krattensysteem. De kratten zijn hol van binnen, waardoor overtollig regenwater tijdelijk opgevangen wordt. Het water zakt daarna deels de bodem in en loopt – zodra straks de Blauwe Ader is aangelegd- ook deels weg via het regenwaterriool. 
Ook de ondergrondse buffer bij de Grachtstraat-Beukenberg (onder het grasveldje), die in 2018 is aangelegd, blijft bestaan.

Werkzaamheden en planning

De aanleg van de Blauwe Ader in de Grachtstraat, betreft het deel van de Grachtstraat vanaf de kerk ongeveer tot aan de Köllerstraat (links langs de ondergrondse buffer onder het grasveldje). De werkzaamheden gaan eind 2023 van start. Dit kan nog wijzigen. Zodra er meer exacte data of tijdvakken bekend zijn, wordt dat hier vermeld.

Om het riool aan te kunnen leggen, worden alle verhardingen van de Grachtstraat (asfalt, trottoir) volledig verwijderd en na de aanleg van het riool direct vernieuwd. In verband met de toegankelijkheid blijven de bestaande trottoirs zo lang mogelijk liggen. 

Over de exacte planning van de werkzaamheden worden omwonenden tijdig geïnformeerd.

Herinrichting straat met omwonenden

Overlast kunnen we helaas niet voorkomen, maar deze aanpak biedt ook direct de kans om samen met omwonenden de bestaande wegindeling te verbeteren. Bij de nieuwe aanleg van de straat kan bij voorbeeld rekening gehouden worden met de nieuwste inzichten over snelheid, parkeren, bomen, veiligheid en verlichting. De inbreng van omwonenden is daarbij heel belangrijk.

Zij wonen immers in de straat en weten het best hoe die in de praktijk gebruikt wordt. In de voorfase worden zij daarom uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten, zodat bij het maken van het nieuwe ontwerp met hun ideeën zoveel mogelijk rekening wordt gehouden. Over toekomstige bijeenkomsten worden omwonenden tijdig geïnformeerd.

Onder 'Communicatie' vindt u bewonersbrieven; presentaties en tekeningen vindt u onderaan de pagina onder 'Documenten'.

Communicatie

De presentaties en tekeningen vindt u bij ‘Documenten’ onderaan deze pagina.

Meer informatie en contactgegevens

Deze webpagina wordt verder aangevuld zodra er nieuwe informatie bekend en beschikbaar is. Heeft u vragen over dit deelproject? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen, via 088 – 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.

Documenten

Bijgaande bestanden zijn niet geschikt voor voorleessoftware. Kunt u het Pdf niet openen of lezen? Neem dan contact met ons op (zie hierboven, bij ‘meer informatie en contactgegevens’).

Heeft u gevonden wat u zocht?