De gemeente krijgt ongeveer 70% van haar inkomsten van het Rijk. Afhankelijk van het aantal inwoners, de oppervlakte en een aantal omstandigheden krijgt elke gemeente een bijdrage uit het zogeheten Gemeentefonds en uit specifieke rijksuitkeringen. De overige 30% krijgt de gemeente vooral via gemeentelijke belastingen en leges (de kosten voor de gemeentelijke producten) en uit overige inkomsten (o.a. dividend, rente, eigen bijdragen inwoners).

De begroting

Ieder jaar stelt de gemeente een begroting vast voor het jaar daaropvolgend. In deze begroting staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert en hoeveel dit mag gaan kosten. Het college legt de begroting in november voor aan de gemeenteraad, die de begroting vaststelt tijdens een speciale begrotingsvergadering.

De jaarrekening

Daarnaast stelt de gemeente na afloop van elk jaar een jaarrekening vast. De jaarrekening is de verantwoording van het college over het gevoerde financiële beleid.

Begrotingen

Kunt u het document niet lezen en ontvangt u graag een digitaal toegankelijk document? Mail dan naar gemeente@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?