Datum: 24 mei 2022

Betreft: Start renovatie Koeteleboet

Geachte heer/mevrouw,

In de afgelopen jaren hebben wij u via (nieuws)brieven en bijeenkomsten meerdere keren geïnformeerd over de plannen voor het gebied rond ‘De Gyselaar’. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden, namelijk de renovatie van de Koeteleboet. Daarover informeren wij u als direct omwonende en/of gebruiker van de Koeteleboet graag met deze brief.

Noodzaak renovatie

De Koeteleboet wordt veel gebruikt. Het gemeenschapshuis, incl. de sportzaal, is constructief nog in een goede staat. Er is echter achterstallig onderhoud en er is behoefte aan modernisering en verduurzaming. Door de aankomende renovatie kan het gebouw nog zeker 10 tot 15 jaar haar functies dienen.

Het uitgangspunt is dat over ca. 15 jaar de activiteiten vanuit de Koeteleboet verhuizen naar een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA). In het stedenbouwkundigplan en -ontwerp voor de gebiedsontwikkeling ‘De Gyselaar’ is hiervoor al ruimte gereserveerd, nabij de nieuwe locatie van de voetbalvereniging.

Planning werkzaamheden

In de week van 7 juni (week 23) worden de eerste werkzaamheden opgestart. Het gaat hierbij om de renovatie van de Koeteleboet (het gebouw). De herinrichting van de openbare ruimte rond de Koeteleboet zal op een later, nog te bepalen, moment plaatsvinden.

Het streven is dat de sporthal in september klaar is, zodat de school hier in het nieuwe schooljaar direct gebruik van kan maken. De verwachting is dat rond oktober de gehele renovatie wordt afgerond.

Zodra de planning van de werkzaamheden beschikbaar is, zullen wij deze plaatsen op www.beekdaelen.nl/gijselaar. De lange(re) levertijden van materialen op dit moment, alsmede overige onvoorziene omstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de planning tussentijds nog wordt bijgesteld

Tijdens de werkzaamheden blijven alleen de peuterspeelzaal en de bibliotheek in gebruik.

Helaas brengt een renovatie altijd wel enige vorm van overlast met zich mee, ook voor de omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke geluidsoverlast tijdens werkuren en het parkeren van werkbussen. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Meerdere uitvoerders

Bij de renovatie zijn meerdere uitvoerders betrokken, die ieder aan een eigen deelproject werken, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de plafonds, de vernieuwing van het dak en de renovatie van de sportvloer. 

Plaatsing containers

Op woensdag 25 mei worden in de ochtend twee opslagcontainers geplaatst op de parkeerplaats aan de linkerzijde van de Koeteleboet (aan de Vonkstraat). Hierin wordt de inboedel opgeslagen totdat de werkzaamheden zijn afgerond.

Communicatie

Wij houden u via (nieuws)brieven en informatiebijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen en werkzaamheden rond De Gyselaar. Ook op www.beekdaelen.nl/gijselaar vindt u informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Wilt u ook per e-mail op de hoogte worden gehouden? Meld u dan via de website aan voor de digitale nieuwsbrief.

Vragen

Heeft u vragen over de renovatie van de Koeteleboet, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Beekdaelen, via 088 – 450 2000. Ook als u tijdens de werkzaamheden bovenmatige overlast ervaart, kunt u met de gemeente contact opnemen.   

Heeft u een algemene vraag over de gebiedsontwikkeling De Gyselaar? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via gemeente@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 450 2000.


Met vriendelijke groet,

Peter Janssen
Wethouder gemeente Beekdaelen