Datum: 27 juli 2022

Betreft: Update renovatie Koeteleboet

Geachte heer/mevrouw,

Met onze brief van 24 mei jl. informeerden wij u over de renovatie van de Koeteleboet. De renovatie betreft het gemeenschapshuis, de sporthal en de spiegelzaal en is inmiddels in volle gang. Graag informeer ik u over de voortgang van de renovatie en de gewijzigde planning.

Voortgang

In de afgelopen weken is er al veel gebeurd. Begin juni hebben de gebruikers het gemeenschapshuis leeggeruimd. Op 7 juni is gestart met de werkvoorbereiding en aansluitend met de sloopwerkzaamheden. Dit duurt nog zeker tot aan de bouwvak.

Planning aankomende werkzaamheden

In de komende periode wordt onder andere gewerkt aan het:

  • renoveren (opschuren en lakken) van de vloeren in de sporthal en de spiegelzaal. In de sporthal komt een volledig nieuwe laag op het hout die voldoet aan de nieuwste eisen;
  • vervangen van alle sanitaire voorzieningen, zoals toiletten en douches;
  • opnieuw indelen van het gemeenschapshuis: het krijgt een ‘open karakter’ en een terras aan de voorzijde;
  • vernieuwen van de dakbedekking en dakisolatie. Dit gebeurt mede in het kader van verduurzaming;
  • plaatsen van zgn. W + E installaties in wanden, vloeren en plafonds. Denk bijvoorbeeld aan elektra, verwarming, riolering en ventilatie.

In de bouwvak (8-26 augustus) wordt de vloer van de sporthal gerenoveerd. De sporthal en kleedkamers zijn voor de start van het nieuwe schooljaar klaar. De school kan dus direct starten met de gymlessen en ook de sportverenigingen kunnen dan weer gebruik maken van de sporthal. Het sanitair zal medio september klaar zijn.

Helaas duren de werkzaamheden in het gemeenschapshuis en de spiegelzaal langer dan verwacht. Dit komt door de zeer lange levertijden van materialen op dit moment. Het betekent concreet dat:

  • de spiegelzaal in september en oktober wordt gerenoveerd en vanaf begin november weer te gebruiken is. De gebruikers van de spiegelzaal kunnen tot die tijd terecht in De Oirsprong in Oirsbeek.
  • de renovatie van het gemeenschapshuis tot en met november duurt.

De gehele renovatie zal dus pas rond 1 december 2022 klaar zijn. Dat is een week of 6 later dan aanvankelijk gepland.

Overlast

Helaas brengt een renovatie altijd wel enige vorm van overlast met zich mee, ook voor de omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast en het parkeren van werkbussen. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Tot op heden hebben wij overigens nog geen meldingen van (bovenmatige) overlast ontvangen.

Peuterspeelzaal, bibliotheek en openbare ruimte

Tijdens de renovatiewerkzaamheden blijven de peuterspeelzaal en de bibliotheek open en in gebruik. In de bibliotheek wordt wel de verlichting vervangen en een automatische toegangsdeur geplaatst.
De herinrichting van de openbare ruimte rondom De Koeteleboet zal op een later, nog te bepalen, moment plaatsvinden.

Communicatie

Wij houden u via (nieuws)brieven en informatiebijeenkomsten op de hoogte van de ontwikkelingen en werkzaamheden rond De Gyselaar. Ook op www.beekdaelen.nl/gyselaar vindt u informatie en antwoorden op veelgestelde vragen. Wilt u ook per e-mail op de hoogte worden gehouden? Meld u dan via de website aan voor de digitale nieuwsbrief.

Vragen

Heeft u vragen over de renovatie van de Koeteleboet, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Sluijsmans van gemeente Beekdaelen, via 088 – 450 2000. Ook als u tijdens de werkzaamheden bovenmatige overlast ervaart, kunt u met hem contact opnemen.  

Heeft u een algemene vraag over de gebiedsontwikkeling De Gyselaar? Neemt u dan contact met ons op per e-mail via gemeente@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 450 2000.

Met vriendelijke groet,

Peter Janssen
Wethouder gemeente Beekdaelen