Datum: 18 december 2023

Aan: de bewoners van deze woning

Betreft: Werkzaamheden deelplan Transferium Puth

Geachte heer/mevrouw,

Op onze website www.beekdaelen.nl en via digitale nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat de gemeente Beekdaelen volop bezig is met de voorbereidingen van het project Gemeenschapshuis Puth.

Een onderdeel van dit project is het aanleggen van een (klein) deel van de nieuwe parkeerplaats, vooruitlopend op de rest van het project (ook wel het deelplan Transferium Puth genoemd). 
De realisatie van dit deelproject is inmiddels definitief gegund aan aannemer Mourik Infra B.V uit Echt.  

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd na de kerstvakantie, in januari en februari 2024. Uiteraard onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. Momenteel wordt de planning uitgewerkt en definitief gemaakt. 

Zodra de definitieve planning gereed is, zal de aannemer Mourik Infra BV u verder per brief informeren en kunt u deze informatie tevens terugvinden op onze website.

Helaas brengen bouwwerkzaamheden altijd wel enige vorm van overlast met zich mee, zeker voor de omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke geluidshinder tijdens werkuren, het zwaardere bouwverkeer en het parkeren van werkbussen. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op met ondergetekende via telefoonnummer 088 450 2000 of via mail gemeente@beekdaelen.nl.

Tenslotte wensen wij u alvast fijne feestdagen.

Met vriendelijke groet,

Harald Meuwissen,
projectleider Planbureau 
Afdeling Ruimte
Gemeente Beekdaelen