Logo gemeente Beekdaelen

Gemeenschapshuis/ BMV Puth

Gemeenschapshuis/BMV Puth

Sinds enkele jaren zijn er plannen voor de bouw van een gemeenschapshuis/ brede maatschappelijke voorziening (BMV) in de kern Puth. De nieuwe BMV Puth levert een positieve bijdrage aan de vitaliteit van de kleine kern.

Het algemeen doel van het nieuwe gemeenschapshuis is dat het een plek wordt waar inwoners van Puth – met of zonder hulpvraag – graag komen en graag gebruik van maken. Mensen hebben iets voor elkaar over en zorgen voor elkaar, ongeacht hun verenigings- of persoonlijke belang. Ze zetten het algemeen belang boven het individueel belang van verenigingen en individuen. Verenigingen staan open voor multifunctioneel gebruik van ruimten, werken samen en ontplooien naast hun verenigingsactiviteiten ook activiteiten die bijdragen aan de transformatieopgave.

De combinatie en concentratie van functies op één plek bevordert een natuurlijke samenwerking tussen inwoners, verenigingen, vrijwilligers en professionele instellingen.

Een multifunctioneel gemeenschapshuis draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid van de kern. Maar een gemeenschapsvoorziening heeft alleen dán succes als deze ook door de gemeenschap wordt gedragen. Er zijn dan ook veelvuldig gesprekken gevoerd met omwonenden en belanghebbenden. Deze gesprekken zijn meegenomen in de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp.

Inloopbijeenkomst

Impressie zuidwestzijde

Op woensdag 1 juni 2022 organiseerden we een inloopbijeenkomst op de locatie om geïnteresseerden het voorlopige ontwerp te tonen, uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De informatiebijeenkomst was druk bezocht. Er waren zowel enthousiaste als kritische reacties op de plannen.

Aan de hand van de ontwerptekeningen werden vele vragen gesteld, onder andere over de indeling van het gebouw, de toegankelijkheid en bereikbaarheid, de grootte van het terras, mogelijke maatregelen tegen omgevingshinder, het materiaalgebruik, speeltoestellen en kosten.

Veel vragen konden direct worden beantwoord. Om alles nog een keer rustig na te kunnen lezen, vindt u hier een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden die tijdens de bijeenkomst verzameld zijn.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Stand van zaken

Op basis van de opmerkingen en suggesties wordt het ontwerp verder geoptimaliseerd en definitief vastgesteld. Vervolgens kan het ontwerp bestemmingsplan en de begroting worden opgesteld.

Meer informatie

In de nieuwsbrieven onderaan deze pagina kunt u de ontwikkelingen rondom dit project teruglezen en bijhouden. Ook kunt u zich aanmelden op deze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de verdere plannen voor het gemeenschapshuis Puth dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor de verzending van deze nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.
Aan het einde van het project, zodra de werkzaamheden klaar is, wordt de volledige mailinglijst uit de administratie van gemeente Beekdaelen verwijderd. 
U kunt zich tussentijds op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Wij verwijderen uw e-mailadres dan direct uit de mailinglijst.