Blauwe Ader fase 3: Provincialeweg Zuid

Huidige situatie Provincialeweg Zuid

Er liggen in de Provincialeweg Zuid op dit moment meerdere rioolbuizen, met een diameter van 30 centimeter tot 1 meter. Deze riolen zijn in het verleden aangelegd voor de afvoer van zogenoemd ‘gemengd rioolwater’. Dit is huishoudelijk afvalwater dat bij regenweer wordt vermengd met regenwater.

Het huidige rioolstelsel is te klein om extreme regenbuien goed op te kunnen vangen. Dit is in het verleden vaak de oorzaak geweest van wateroverlast.
De capaciteit van het rioolsysteem wordt daarom vergroot. We gaan een nieuw riool met een diameter van ongeveer 1 meter extra aanleggen. Dit riool wordt aangelegd voor de inzameling en transport van uitsluitend regenwater.

Wat gaan we doen?

Het nieuw aan te leggen riool is een deel van de zogenoemde Blauwe Ader. Het riool voor regenwater wordt aangelegd dwars door de kernen van Amstenrade en Oirsbeek. Het doel is om wateroverlast in deze kernen te verminderen.

Het nieuwe riool komt vanaf de Altaarstraat tot in het kruispunt van de Hoofdstraat en de Oppevenerweg.

In het verleden hebben we al gewerkt aan de herinrichting van de Hoofdstraat in Amstenrade. Afgelopen jaar is gewerkt aan het deel van de Provincialeweg vanaf de Altaarstraat. Het project Blauwe Ader - Provincialeweg Zuid, sluit aan op deze werken.

Herinrichting straat met omwonenden - participatie

Participatie biedt de kans om samen met omwonenden de bestaande wegindeling te verbeteren. Bij de nieuwe aanleg van de straat kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de nieuwste inzichten over snelheid, parkeren, groenvoorziening, veiligheid en verlichting. De inbreng van aanwonenden is daarbij heel belangrijk.

Zij wonen immers in de straat of hebben er hun bedrijf en weten het beste hoe de straat in de praktijk wordt gebruikt. Aan het begin van het project worden de aanwonenden uitgenodigd voor een participatiebijeenkomst. Wij willen graag inventariseren waar we rekening mee moeten houden.

Vervolgens maken we, gesterkt met de informatie van de aanwonenden, een ontwerp voor een nieuwe inrichting. Dit ontwerp wordt voorgelegd en toegelicht aan de aanwonenden. Zo proberen we een optimale inrichting te realiseren.

30 km zone

De Provincialeweg Zuid is een belangrijke doorgaande weg. Om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van deze wegen binnen de kernen van de gemeente Beekdaelen te verbeteren, heeft de gemeenteraad besloten dit soort wegen te gaan inrichten voor verkeer met een snelheid van 30km/u.
Na de herinrichting zal de weg daardoor smaller worden en de fietspaden breder.

Werkzaamheden en planning

De aanleg van de Blauwe Ader in de Provinciale Weg Zuid en het aanbrengen van een nieuwe verharding, zal naar verwachting starten in het 2e kwartaal van 2024. Actuele informatie wordt steeds via de website gedeeld.

Communicatie

De presentaties vindt u bij ‘Documenten’ onderaan deze pagina.

Documenten

N.B. Momenteel wordt het definitief ontwerp nog geoptimaliseerd. Zodra dit gereed is, zal de actuele versie worden gepubliceerd.

Bijgaande bestanden zijn niet geschikt voor voorleessoftware. Kunt u de pdf's niet openen of lezen? Neem dan contact met ons op via gemeente@beekdaelen.nl of 088 450 2000.

Heeft u gevonden wat u zocht?