Projecten

Onderstaand zijn verschillende projecten van de gemeente Beekdaelen voor u op een rij gezet.

Reconstructie Holleweg in Schinnen

Het wegdek wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger ingericht. Daarnaast wordt het bestaande riool gerenoveerd en een nieuw, apart systeem aangelegd voor het regenwater. Een groot project, dat in de uitvoering zo’n 22 weken zal duren.

Reconstructie Holleweg in Schinnen

Aanpak wateroverlast Aalbeek

Gemeente Beekdaelen en Provincie Limburg pakken samen de wateroverlast in Aalbeek aan. Er worden onder andere nieuwe rioleringen aangelegd en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de Aalbekerweg (N298).

Aanpak wateroverlast Aalbeek

Reconstructie Klein Haasdal fase 2

Dit project gaat over het deel van Klein Haasdal vanaf de rotonde met de Bekerbaan tot daar waar we in 2019 geëindigd zijn met de uitvoering van fase 1.

Project reconstructie Klein Haasdal fase 2

Project herinrichting Markt

De Markt in Nuth krijgt een nieuw, eigentijds uiterlijk en een nieuwe indeling.
In augustus 2020 zijn de werkzaamheden van start gegaan.
 

Project herinrichting Markt

Gebiedsontwikkeling ‘De Gijselaar’ in Amstenrade

Er wordt gewerkt aan het toekomstbestendig maken van verschillende voorzieningen in Amstenrade. Lees hier meer over de gebiedsontwikkeling rondom ‘De Gijselaar’.

De Gijselaar - Amstenrade

Gemeenschapshuis/ BMV Puth

Het gemeenschapshuis/ de brede maatschappelijke voorziening (BMV) Puth is onderdeel van het Dorpontwikkelplan (DOP) Puth. Dit plan is onderdeel van de Strategische visie gemeente Beekdaelen “Leven en werken in het Landschap” en past binnen het thema: Landschappelijke ontwikkeling als kans voor lokale en regionale opgaven.

Gemeenschapshuis/ BMV Puth


 

Zelfsturing

In het voortraject gericht op de fusie is in 2017 de ontwikkelagenda ‘Leven en werken in het landschap’ door de drie raden vastgesteld. Belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van de visie is de wens om met zelfsturing aan de slag te gaan.

Project Zelfsturing

Reconstructie markt Oirsbeek

De markt in Oirsbeek wordt opnieuw ingericht in 2020. Voor dit project is door de aannemer een website gemaakt waar u alle informatie (tekeningen, contactformulier, schademeldingen) kunt vinden.

Reconstructie markt Oirsbeek

Reconstructie Clemensdomein

De gemeenten Beekdaelen en Brunssum werken samen in de algehele ontwikkeling van het gebied rondom het Clemenskerkje. Hiervoor werken beide gemeenten samen met IBA, de Provincie Limburg en de stichting het Clemensdomein.

Reconstructie Clemensdomein

Project Zonnepanelen Parkstad

Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? De Parkstadgemeenten zijn gestart met de uitvoering van een grootschalig zonnepanelenproject.

Zonnepanelenproject Parkstad

Projecten Leven en werken in het landschap

Leven en werken in het landschap. Dit Beekdaelen motto krijgt een gezicht met 12 projecten die de 15 kernen verbinden.

De 12 projecten Leven en werken in het landschap

Beekdaelen B(l)oeit

Beekdaelen is een groene gemeente tussen de stedelijke zones van Parkstad Limburg en Sittard-Geleen. Het landschap vormt de belangrijkste kernwaarde van de gemeente.

Beekdaelen b(l)oeit