Projecten

Onderstaand zijn verschillende projecten van de gemeente Beekdaelen voor u op een rij gezet.

Aanpak wateroverlast Wijnandsrade-Aalbeek

Waterschap Limburg en gemeente Beekdaelen verkennen samen de mogelijkheden om wateroverlast in Wijnandsrade en Aalbeek aan te pakken. Tijdens de verkenning wordt de overlast in kaart gebracht, worden ervaringen gedeeld en oplossingen onderzocht die de wateroverlast moeten verminderen en de leefomgeving verbeteren. 

Aanpak wateroverlast Wijnandsrade-Aalbeek 

Landschapskader Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen kenmerkt zich door een fraai en afwisselend landschap. Dit willen wij graag in stand houden en waar mogelijk versterken. Daarom is het ‘Landschapskader Beekdaelen’ opgesteld en wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma.

Landschapskader Beekdaelen

Reconstructie Holleweg in Schinnen

Het wegdek wordt vernieuwd en de weg wordt veiliger ingericht. Daarnaast wordt het bestaande riool gerenoveerd en een nieuw, apart systeem aangelegd voor het regenwater. Een groot project, dat in de uitvoering zo’n 22 weken zal duren.

Reconstructie Holleweg in Schinnen

Beekdaelen B(l)oeit

Met Beekdaelen B(l)oeit ondersteunen wij grote en kleine initiatieven die een bijdrage leveren aan het beheer en herstel van ons groene en diverse landschap. Het landschap vormt de belangrijkste kernwaarde van de gemeente.

Beekdaelen b(l)oeit

Aanpak wateroverlast Oirsbeek

Samen pakken we de wateroverlast aan door o.a. het vergroten van buffers, het aanleggen van nieuwe buffers en de aanleg van een regenwaterriool.

Aanpak wateroverlast Oirsbeek  
 

Aanpak wateroverlast Hegge, Schinnen

Gemeente Beekdaelen en Waterschap Limburg pakken samen de wateroverlast rond Hegge aan.

Aanpak wateroverlast Hegge

Aanpak wateroverlast Aalbeek

Gemeente Beekdaelen en Provincie Limburg pakken samen de wateroverlast in Aalbeek aan. Er worden onder andere nieuwe rioleringen aangelegd en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de Aalbekerweg (N298).

Aanpak wateroverlast Aalbeek

Gebiedsontwikkeling ‘De Gyselaar’ in Amstenrade

Er wordt gewerkt aan het toekomstbestendig maken van verschillende voorzieningen in Amstenrade. Lees hier meer over de gebiedsontwikkeling rondom ‘De Gyselaar’.

De Gyselaar - Amstenrade

Gemeenschapshuis/ BMV Puth

Het gemeenschapshuis/ de brede maatschappelijke voorziening (BMV) Puth is onderdeel van het Dorpontwikkelplan (DOP) Puth. Dit plan is onderdeel van de Strategische visie gemeente Beekdaelen “Leven en werken in het Landschap” en past binnen het thema: Landschappelijke ontwikkeling als kans voor lokale en regionale opgaven.

Gemeenschapshuis/ BMV Puth

Reconstructie Klein Haasdal fase 2

Dit project gaat over het deel van Klein Haasdal vanaf de rotonde met de Bekerbaan tot daar waar we in 2019 geëindigd zijn met de uitvoering van fase 1.

Project reconstructie Klein Haasdal fase 2

Reconstructie Clemensdomein

De gemeenten Beekdaelen en Brunssum werken samen in de algehele ontwikkeling van het gebied rondom het Clemenskerkje. Hiervoor werken beide gemeenten samen met IBA, de Provincie Limburg en de stichting het Clemensdomein.

Reconstructie Clemensdomein

Zelfsturing

In het voortraject gericht op de fusie is in 2017 de ontwikkelagenda ‘Leven en werken in het landschap’ door de drie raden vastgesteld. Belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van de visie is de wens om met zelfsturing aan de slag te gaan.

Project Zelfsturing

Project Zonnepanelen Parkstad

Tussen 2017 en 2022 hebben de Parkstadgemeenten een grootschalig zonnepanelenproject uitgevoerd.

Zonnepanelenproject Parkstad(externe link)

Projecten Leven en werken in het landschap

Leven en werken in het landschap. Dit Beekdaelen motto krijgt een gezicht met 12 projecten die de 15 kernen verbinden.

De 12 projecten Leven en werken in het landschap