Logo gemeente Beekdaelen

Projecten

Onderstaand zijn verschillende projecten van de gemeente Beekdaelen voor u op een rij gezet.

 • Beekdaelen B(l)oeit

  Met Beekdaelen B(l)oeit ondersteunen wij grote en kleine initiatieven die een bijdrage leveren aan onze gemeente. Het kan hierbij gaan om initiatieven op sociaal vlak, maar ook om het beheer en herstel van ons groene en diverse landschap.

 • Aanpak wateroverlast regio Wijnandsrade

  Waterschap Limburg en gemeente Beekdaelen verkennen samen de mogelijkheden om wateroverlast in regio Wijnandsrade aan te pakken.

 • Gebiedsontwikkeling De Gyselaar

  Lees meer over de gebiedsontwikkeling De Gyselaar: verschillende voorzieningen in Amstenrade worden toekomstbestendig gemaakt.

 • Gemeenschapshuis/ BMV Puth

  Sinds enkele jaren zijn er plannen voor de bouw van een gemeenschapshuis/ brede maatschappelijke voorziening (BMV) in de kern Puth. De nieuwe BMV Puth levert een positieve bijdrage aan de vitaliteit van de kleine kern.

 • Aanpak wateroverlast Oirsbeek

  Samen pakken we de wateroverlast aan door o.a. het vergroten van buffers, het aanleggen van nieuwe buffers en de aanleg van een regenwaterriool.

 • Omgevingsvisie

  Gemeente Beekdaelen werkt aan de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie laat zien hoe Beekdaelen er in 2040 uitziet.

 • Reconstructie Holleweg in Schinnen

  Op 10 januari 2022 is gestart met de reconstructie van de Holleweg in Schinnen en een stukje van de Kerkweg in Puth. Het betreft de doorgaande rijweg tussen Schinnen en Puth.

 • Aanpak wateroverlast Hegge Schinnen

  Lees meer over de aanpak wateroverlast rond Hegge, in Schinnen.

 • Landschapskader Beekdaelen

  Het fraai en afwisselend landschap in Beekdaelen willen wij in stand houden en waar mogelijk versterken. Daarom is het ‘Landschapskader Beekdaelen’ opgesteld.

 • Project Blauwe Ader

  Een van de maatregelen om wateroverlast in Oirsbeek en Amstenrade in de toekomst te voorkomen is het project ‘Blauwe Ader’.