Bij het realiseren en gebruiken van bouwwerken is het uiteraard belangrijk dat het bouwwerk brandveilig gebruikt kan worden. Onder de huidige wetgeving is het daarom in sommige gevallen nodig om een aparte melding voor brandveiligheid in te dienen.

Let op: Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Lees meer over Omgevingswet.

Omgevingswet

Wilt u een bouwwerk brandveilig gebruiken?

Doe dan de Vergunningcheck op het omgevingsloket(externe link). Daar staan alle regels over brandveilig gebruik overzichtelijk bij elkaar.
Vanuit deze check kunt u eenvoudig de melding gaan doen. Gebruik hiervoor DigiD of e-Herkenning.

Omgevingsloket(externe link)

Wat moet ik doen?

De gebruiksmelding moet u minstens 4 weken voor het in gebruik nemen van een gebouw bij de gemeente indienen. Het is verboden het gebouw in gebruik te nemen zonder het maken van een gebruiksmelding.

Wat moet de melding bevatten?

Bij een gebruiksmelding moet u gegevens en documenten aanleveren:

  • naam en adres eigenaar van degene die de activiteit verricht;
  • naam en adres gemachtigde;
  • dagtekening;
  • het adres, de kadastrale aanduiding of de ligging van het bouwwerk;
  • een situatieschets;
  • een plattegrondtekening, bijvoorbeeld over de brandveiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen, vluchtroutes, etc.);
  • ondertekening;
  • voor gebruiksmelding bij tijdelijk of seizoensgebonden gebruik: u moet aangeven in welke periode en tijdvakken van het kalenderjaar het gebouw in gebruik zal zijn.

Let op: een onvolledige melding is geen melding. U ontvangt van de gemeente een reactie of uw melding volledig is.

Hoe lang duurt het?

Als de melding compleet is, ontvangt de indiener van de melding binnen vier weken een reactie. Daarna kan het gebouw in gebruik worden genomen.

Heeft u gevonden wat u zocht?