Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet naar verwachting in werking. Deze wet maakt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker en overzichtelijker. Wat dit betekent leest u op deze pagina.

Waarom de Omgevingswet?

Nederland kent heel veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Het is een moeilijk geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Nieuwe ontwikkelingen duren onnodig lang. Goede initiatieven komen hierdoor minder makkelijk van de grond. Ook zijn de oude regels niet meer geschikt voor de moeilijke (maatschappelijke) opgaven van nu.

Dat verandert met de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Eén wet die alle 26 wetten voor de leefomgeving bundelt. Daarbij gaat het om wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. U kunt straks in één oogopslag zien welke regels gelden in uw omgeving. Aanvragen en ideeën worden in 1 keer aan alle regels getoetst, waardoor procedures aanzienlijk verkort worden. Ook is er binnen de regels veel ruimte voor eigen initiatief: u bepaalt mee over wat er in uw directe omgeving gebeurt.

Animatie omgevingswet

Transcript Animatie Omgevingswet (versie 2023)

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond. Alle regels komen straks samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. 1 wet, een nieuw Omgevingsloket en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang.

Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw omgeving. Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte of veiligheidseisen...

Deze regels zijn belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving. Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt aan alle regels getoetst.

En bínnen de regels is er meer ruimte voor initiatieven. Bijvoorbeeld:

  • met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
  • uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
  • van een leeg stuk land een speelveld maken
  • de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie.

Zo kunt u bijvoorbeeld met de overheid en ontwikkelaars meedenken over grote bouwprojecten.

Meer weten over de Omgevingswet? Kijk op de website van uw overheid.

Onze omgeving maken we samen. De Omgevingswet.

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, VNG en Interprovinciaal Overleg.
 

Doelen bereiken

De nieuwe wet geeft de gemeente 6 kerninstrumenten waarmee zij haar doelen en die van de Omgevingswet kan behalen. De drie belangrijkste zijn:

  • De Omgevingsvisie: deze vervangt de huidige Structuurvisie. De Omgevingsvisie is een brede strategische visie op de fysieke leefomgeving, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Hierin ligt ook de samenhang vast tussen verschillende onderwerpen zoals mobiliteit, natuur, gezondheid, veiligheid en economie. 
  • Het Omgevingsplan: De Omgevingsvisie werken we uit in één omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels te staan die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Het plan maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. Het omgevingsplan vervangt de verschillende bestemmingsplannen en een aantal regels die nu landelijk zijn vastgesteld, zoals geluidsregels voor horeca.
  • Omgevingsvergunning: Ook is er straks nog maar één omgevingsvergunning. Deze vervangt de verschillende vergunningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving van nu. Denk aan de bouwvergunningen voor het plaatsen van een schuur of garage of zaken die geregeld moeten worden voor het kappen van een boom op jouw grond.

Wat merkt u hiervan?

De Omgevingswet stelt de kwaliteit van de leefomgeving en de gebruikers centraal: de inwoners, ondernemers en initiatiefnemers. Daarom:

  • zijn na invoering van de nieuwe wet de regels van verschillende overheden duidelijk en inzichtelijk op één digitale plek te vinden;
  • is er straks sprake van een snellere en duidelijkere vergunningsverlening;
  • vraagt de gemeente inwoners en ondernemers om mee te denken bij de beleidsontwikkeling, zoals het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Vragen over de Omgevingswet

Voor inwoners en ondernemers: neem contact op met het callcenter van de gemeente. Ga hiervoor naar de contactpagina

Meer info