In 2020 is “Duurzaamheidsvisie – Beekdaelers samen aan zet!” in samenspraak met inwoners vastgesteld.

Deze visie biedt de basis voor de duurzame doelstellingen van gemeente Beekdaelen voor de komende jaren. We willen daarmee het volgende bereiken:

  1. We reduceren ons energiegebruik en gaan lokaal meer duurzame energie leveren;
  2. We bewaken ons groene karakter, verhogen onze weerbaarheid en beperken klimaatrisico’s;
  3. We werken aan het sluiten van kringlopen en streven naar een circulair Beekdaelen.

Om deze doelen te bereiken, is de belangrijkste rol weggelegd voor de Beekdaeler zelf. Door zo min mogelijk van boven op te leggen, maar juist inwoners te stimuleren, willen we aan de slag met de duurzaamheidsambities.
Daarnaast faciliteert de gemeente inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. We houden bovendien regie op de landelijke opgaven en geven het goede voorbeeld.

De volledige Duurzaamheidsvisie leest u hier.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?