De duurzaamheidsvisie van Beekdaelen en haar bewoners is “Beekdaelers samen aan zet!”.

Deze visie biedt de basis voor de duurzame doelstellingen van gemeente Beekdaelen voor de komende jaren. We werken aan drie ambities:

  1. We reduceren ons energiegebruik en gaan lokaal meer duurzame energie produceren;
  2. We bewaken ons groene karakter, verhogen onze weerbaarheid en beperken klimaatrisico’s;
  3. We werken aan het sluiten van kringlopen en streven naar een circulair Beekdaelen.

Bij het realiseren van onze duurzaamheidsambities kan iedereen meedoen. Door zo min mogelijk van boven op te leggen, maar juist inwoners te stimuleren, willen we aan de slag met de duurzaamheidsambities.

Daarnaast faciliteert de gemeente inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. We houden bovendien regie op de landelijke opgaven en geven het goede voorbeeld.

De Duurzaamheidsvisie (pdf) kunt u aanvragen door contact op te nemen via gemeente@beekdaelen.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?