In een exploitatievergunning staan voorwaarden. Deze hebben te maken met overlast, veiligheid en fatsoen.

U vraagt een exploitatievergunning aan bij de gemeente als:

 • u een horecabedrijf wilt starten of overnemen;
 • u uw horecabedrijf wilt uitbreiden door een verbouwing;
 • de rechtsvorm van uw horecabedrijf verandert;
 • u een terras wilt starten of uw terras wilt uitbreiden;
 • u met uw horecabedrijf nieuwe activiteiten gaat uitvoeren;
 • uw horecabedrijf een andere leidinggevende krijgt.

Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol schenkt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, café of snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.

Wat moet ik doen?

Plan eerst een vooroverleg

Voordat u een vergunning aanvraagt verzoeken wij u een vooroverleg aan te vragen met een medewerker van het cluster APV/Bijzondere wetten. In een persoonlijk gesprek zal de procedure worden uitgelegd en aangegeven worden welke gegevens minimaal vereist zijn. Neem telefonisch contact met met één van de medewerkers van de afdeling Ruimte, cluster APV/Bijzondere wetten voor het maken van een afspraak.

Na uw vooroverleg kunt u de aanvraag online indienen via eHerkenning of DigiD.

Exploitatievergunning online indienen via eHerkenningExploitatievergunning online indienen via DigiD

Bereid uw aanvraag goed voor. Alleen als u alle vereiste documenten meestuurt, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

U kunt een exploitatievergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De eigenaar of leidinggevende is minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag.
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
 • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

Bibob-onderzoek

Bij de aanvraag van een exploitatievergunning kan de gemeente op grond van de Wet Bibob een integriteitsonderzoek doen. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.

De Bibob-vragenlijst krijgt u van ons tijdens het vooroverleg. U dient de vragenlijst en de gevraagde bewijsstukken, samen met uw aanvraag bij de gemeente in te leveren

Alcoholwetvergunning

Indien u in uw inrichting alcohol wilt schenken dient u tevens in het bezit te zijn van een alcoholwetvergunning. Deze kunt u direct online aanvragen.

Wat moet ik meenemen/aanleveren?

 • Een duidelijke situatietekening (op schaal 1:100) van de inrichting inclusief het terras, met vermelding van afmetingen en terraselementen (soort, afmetingen, kleur en vormgeving, reclame, verankering ); Een voorbeeld van een tekening horeca inrichting.
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van alle natuurlijke personen/exploitanten, bestuursleden van de rechtspersoon en leidinggevenden van de openbare inrichting;
 • KVK-inschrijving;
 • een kopie arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn (indien van toepassing);
 • een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie uw horecabedrijf bedoeld is;
 • een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand;
 • indien van toepassing: ingevuld en ondertekend Bibob-formulier + bijlagen.

Hoe lang duurt het?

Binnen acht weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal acht weken verlengen.

Wat kost het?

Het aanvragen van een exploitatievergunning kost € 262,40

Heeft u gevonden wat u zocht?