Exploitatievergunning openbare inrichting

U hebt een exploitatievergunning nodig als u logies verstrekt of eten, drinken of rookwaren verstrekt voor directe consumptie. Dat geldt niet alleen voor een café, snackbar of restaurant, maar bijvoorbeeld ook voor een B&B, een jongerencentrum of een sportvereniging met een kantine.

U dient een vergunning aan te vragen als u een nieuwe openbare inrichting start, maar ook als u een bestaande inrichting overneemt, of uw inrichting wijzigt qua aard, omvang of rechtsvorm.

Hoe werkt het?

Met een exploitatievergunning mag u een openbare inrichting exploiteren. U komt voor deze vergunning in aanmerking als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U moet vol­doen aan de re­gels over in­te­gri­teit. Dit wordt ge­toetst aan de wet Bi­bob.
 • U mag niet in enig op­zicht van slecht le­vens­ge­drag zijn.
 • De locatie van de standplaats moet passen bij de functie die de gemeente heeft toegewezen aan de locatie. Dit kunt u terugvinden in het omgevingsplan, zie hiervoor: Regels op de kaart - Omgevingsloket.

Wat moet ik doen?

Plan eerst een vooroverleg

Voordat u een vergunning aanvraagt verzoeken wij u een vooroverleg aan te vragen met een medewerker van het cluster APV/Bijzondere wetten. In een persoonlijk gesprek zal de procedure worden uitgelegd en aangegeven worden welke gegevens minimaal vereist zijn. Neem telefonisch contact op met één van de medewerkers van het cluster APV/Bijzondere wetten voor het maken van een afspraak.

Na uw vooroverleg kunt u de aanvraag online indienen via eHerkenning of DigiD.

Exploitatievergunning online indienen via eHerkenningExploitatievergunning online indienen via DigiD

Bereid uw aanvraag goed voor. Alleen als u alle vereiste documenten meestuurt, kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

U kunt een exploitatievergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De eigenaar of leidinggevende is minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag.
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
 • In het gebied mogen horecabedrijven zitten.

Bibob-onderzoek

Bij de aanvraag van een exploitatievergunning kan de gemeente op grond van de Wet Bibob een integriteitsonderzoek doen. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.

De Bibob-vragenlijst krijgt u van ons tijdens het vooroverleg. U dient de vragenlijst en de gevraagde bewijsstukken, samen met uw aanvraag bij de gemeente in te leveren

Alcoholwetvergunning

Indien u in uw inrichting alcohol wilt schenken dient u tevens in het bezit te zijn van een alcoholwetvergunning. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de alcoholwetvergunning.

Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Indien u in uw inrichting kansspelautomaten wilt plaatsen, dient u in het bezit te zijn van een aanwezigheidsvergunning. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar kansspelautomaten.

Wat moet ik meenemen/aanleveren?

 • Een duidelijke situatietekening (op schaal 1:100) van de inrichting inclusief het terras, met vermelding van afmetingen en terraselementen (soort, afmetingen, kleur en vormgeving, reclame, verankering ); Een voorbeeld van een tekening openbare inrichting.
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van alle natuurlijke personen/exploitanten, bestuursleden van de rechtspersoon van de openbare inrichting;
 • KVK-inschrijving;
 • een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over de werkzaamheden, de producten en de mensen voor wie de openbare inrichting bedoeld is;
 • een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst van het pand;
 • indien van toepassing: ingevuld en ondertekend Bibob-formulier + bijlagen.

Hoe lang duurt het?

Binnen acht weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal acht weken verlengen.

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen van een exploitatievergunning zijn te raadplegen in de legesverordening.

Heeft u gevonden wat u zocht?