De gemeente kan schade veroorzaken. Dat kan door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan. Bijvoorbeeld door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente.

Hebt u schade door de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U moet bewijzen dat de gemeente iets niet goed heeft gedaan. Is dat het geval? Dan krijgt u de schade vergoed.

Hoe werkt het?

U stuurt een claim waarin u de gemeente aansprakelijk stelt voor de geleden schade op twee manieren indienen:

Zet in uw claim de volgende gegevens:

  • Uw contactgegevens waarop u te bereiken bent
  • Een omschrijving van de gebeurtenis met plaats, datum en tijd (inclusief een bewijs van de opgelopen schade bijvoorbeeld een foto)
  • De reden waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • Welke schade u hebt geleden
  • Het schadebedrag (eventuele kopie van facturen)
  • De namen van specialisten die uw schade hebben bekeken

Wat kost het?

Bent u verzekerd tegen de schade? Dan meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. U kunt ook de rechter om schadevergoeding vragen. Vindt de gemeente dat uw schade veroorzaakt is doordat de gemeente niet goed gehandeld heeft? Dan krijgt u uw kosten vergoed.

Heeft u gevonden wat u zocht?