Melding, klacht of bezwaar

Bingelrade schuur in veld

Onderstaand leest u hoe u een melding, klacht, bezwaar of informatieverzoek bij de gemeente Beekdaelen kunt indienen.

Melding openbare ruimte

De gemeente heeft de zorg voor een leefbare woonomgeving en het onderhouden hiervan. Ziet u dat de straatverlichting niet werkt, een stoeptegel kapot is, een omgewaaide boom of ervaart u overlast? Dan horen wij dit graag van u.

Geef uw melding door

Klacht indienen tegen medewerker/bestuurder

De medewerkers en bestuurders van Beekdaelen hebben dagelijks veel contact met inwoners en ondernemers. Vindt u dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen tegen medewerker of bestuurder

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente Beekdaelen? Dan kunt u hiertegen in de meeste gevallen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Bezwaar maken

Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u informatie opvragen over de gemeente? Dan kunt u schriftelijk een Wob-verzoek indienen.

Wob-verzoek indienen

Gemeente aansprakelijk stellen

De gemeente kan schade veroorzaken. Denk aan schade door gebreken aan de openbare weg, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente. Indien u schade heeft opgelopen kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Gemeente aansprakelijk stellen

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Om u goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens: van de Belastingdienst en UWV tot aan uw gemeente. Het gaat dan om gegevens van u zelf (burger), maar bv. ook van bedrijven en gebouwen. Het is belangrijk dat die gegevens kloppen. Soms gaat er echter iets fout en dat kan vervelende gevolgen hebben.

Meldpunt fouten in Overheidsregistraties