Vanuit het pilotproject ‘Geveltuinen Beekdaelen: groen aan de voordeur’ zijn de eerste twee geveltuinen opgeleverd. Wethouder Jan Hermans van de gemeente Beekdaelen feliciteerde de inwoners van Doenrade en Jabeek met hun aanwinst.

“Deze pilot past in ons programma ‘Beekdaelen B(l)oeit!’, waarbij we burgers stimuleren tot participatie in de vorm van groene en sociale initiatieven”, aldus wethouder Hermans. Verder wil de gemeente met de inrichting van kleine groenstroken aan de voorgevel bijdragen aan duurzaamheid, biodiversiteit, waterberging en de vitaliteit van de kernen in Beekdaelen bevorderen.

Vlnr.: Mevrouw Custers, wethouder Jan Hermans en mevr. Korsten

Duwtje in de rug

Medewerkers van de buitendienst verwijderen de stoeptegels, voeren ze af en maken de locatie gereed voor de gevelplanten. “Door de voorbereidingskosten van de geveltuinen voor onze rekening te nemen, willen we inwoners een duwtje in de rug geven. De burger kiest en koopt zijn eigen aanplant en onderhoudt het groen.” Dit kan bijvoorbeeld via de lokale leverancier. Een andere optie zijn de gevelpakketten van de Stichting Steenbreek: www.steenbreek.nl(externe link).  

‘Stoeptegels eruit, groen erin’

Het budget dat door de gemeente Beekdaelen beschikbaar wordt gesteld voor de pilot ‘Geveltuinen Beekdaelen: groen aan de voordeur’ bedraagt 5000,- euro. Het doel van de pilot is ervaring op te doen, zodat na evaluatie bekeken wordt of een brede uitrol in Beekdaelen mogelijk is. 

Inwoners uit Beekdaelen die interesse tonen in een geveltuin vinden op de website www.beekdaelen.nl/geveltuin informatie en het aanmeldformulier. Een buitendienstmedewerker van de gemeente brengt na beoordeling van de aanvraag de locatie in kaart.

Na afstemming met de aanvrager over de aanleg van de geveltuin en het verwerken van de ondertekende en geretourneerde bruikleenovereenkomst, kan onder het mom van ‘stoeptegels eruit, groen erin’ worden gestart.

Heeft u gevonden wat u zocht?