Logo gemeente Beekdaelen

Beekdaelen B(l)oeit

Beekdaelen B(l)oeit

Met Beekdaelen B(l)oeit ondersteunen wij grote en kleine initiatieven die een bijdrage leveren aan onze gemeente. Het kan hierbij gaan om initiatieven op sociaal vlak, maar ook om het beheer en herstel van ons groene en diverse landschap.

Boeien en Bloeien

Beekdaelen B(l)loeit staat voor twee thema’s: Boeien en Bloeien, of anders gezegd: mensen en groen.

Beekdaelen Boeit gaat om mensen: wij zien dat mensen oog hebben voor elkaar, voor iedereen in zijn of haar omgeving en hun wensen en behoeften. Sommige inwoners van Beekdaelen gaan nog een stapje verder. Ze hebben zelf de behoefte een positieve bijdrage te leveren aan het geluk van anderen door activiteiten te realiseren die gericht zijn op aspecten zoals het stimuleren van de zelfredzaamheid van inwoners, het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk, het voorkomen van een sociaal isolement en het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk leven.

Beekdaelen Bloeit gaat om onze unieke, groene omgeving: wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner, organisatie of ondernemer zich bewust is van deze omgeving en gestimuleerd wordt hieraan bij te dragen.

Initiatieven

We zijn daarom op zoek naar grote en kleine initiatieven die zich richten op één van bovenstaande thema’s. Initiatieven met een sociale insteek én initiatieven die als doel hebben de omgeving groen te houden of groener te maken.

Wilt u bijvoorbeeld een natuurspeelplek creëren in uw buurt, een insectenhotel plaatsen bij uw bedrijf, gezamenlijk zwerfafval opruimen, een activiteit organiseren voor een bepaalde doelgroep of een moestuin realiseren in uw omgeving? Dan kunt u een aanvraag indienen in het kader van Beekdaelen B(l)oeit.

Op basis van het onderwerp nemen wij of één van onze partners contact met u op. In een gesprek kijken we samen naar de mogelijkheden. U krijgt advies en hulp bij het opstellen van een plan dat past bij uw idee, de omgeving en de mogelijkheden op die plek. Als het plan er ligt en het past binnen de beschikbare budgetten van Beekdaelen B(l)oeit, ondersteunen wij u in (financiële) middelen. U krijgt mogelijk ook ondersteuning in de uitvoering en het periodieke onderhoud.

Inspiratie nodig?

Een aantal initiatieven laat zien welke stappen zij hebben gezet dankzij Beekdaelen B(l)oeit. Zo vertelt Hengelsportvereniging de Vin in het filmpje hiernaast over het onderhoud bij visvijver Nierhoven dat ze zelf uit gaan voeren. Ook toont buurtvereniging de Veldjmuus de werkzaamheden rondom de kapel aan de Altaarstraat, waar ook zij het groenonderhoud op zich gaan nemen. Klik door om nog meer voorbeelden te zien.

Meer inspiratie

Wie kan deelnemen aan Beekdaelen B(l)oeit?

Groene initiatieven zijn er in alle soorten en maten en kunnen voor iedereen iets anders betekenen. Bij Beekdaelen B(l)oeit hebben we daarom 7 pijlers opgezet. Iedere pijler staat voor een persoon of groep die een aanvraag in kan dienen.

  • Individu (burger), burgercollectief
  • Basisscholen, leerlingen
  • Gemeente, burgers en ondernemers
  • Gemeente en ondernemers
  • Waterbeheerders
  • Agrarische ondernemers
  • Gemeente en terreinbeherende organisaties

Heeft u ook een idee dat past binnen Beekdaelen B(l)oeit? Meld het dan nu aan!

Aanmelden initiatief

impressie van de archeologietuin op het achterste eiland