De inhoud is geladen.

Logo gemeente Beekdaelen

Beekdaelen B(l)oeit

Beekdaelen B(l)oeit

Met Beekdaelen B(l)oeit ondersteunen wij grote en kleine initiatieven die een bijdrage leveren aan onze gemeente. Het kan hierbij gaan om initiatieven op sociaal vlak, maar ook om groene initiatieven: het beheer en herstel of uitbreiding van ons groene en diverse landschap in Beekdaelen. Om initiatieven op sociaal vlak te stimuleren vinden de B(l)oeiende dagen! plaats.

Boeien en Bloeien

Beekdaelen B(l)oeit staat voor twee thema’s: Boeien en Bloeien, of anders gezegd: mensen en groen. Voor en door inwoners of groepen uit Beekdaelen.

Beekdaelen Boeit gaat om mensen: wij zien dat mensen oog hebben voor elkaar, voor iedereen in zijn of haar omgeving en hun wensen en behoeften. Omdat 'iedereen meetelt', wij inwoners niet in een isolement willen laten geraken en de gemeenschapszin willen bevorderen, willen we door tal van sociale initiatieven stimuleren dat inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Beekdaelen Bloeit gaat om onze unieke, groene omgeving: wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner, organisatie of door samenwerking tussen burgers, binnen scholen of samen met bedrijven en organisaties hieraan bijdragen. Samen maken we omgeving van Beekdaelen groen(er)!

Groene initiatieven

We zijn op zoek naar initiatieven die als doel hebben de omgeving in de kernen van Beekdaelen groen te houden of groener te maken.

Wilt u bijvoorbeeld een natuurspeelplek creëren in uw buurt, een insectenhotel plaatsen bij uw bedrijf, gezamenlijk zwerfafval opruimen, een activiteit organiseren voor een bepaalde doelgroep of een moestuin realiseren in uw omgeving? Dan kunt u een aanvraag indienen in het kader van Beekdaelen B(l)oeit.

Op basis van het onderwerp nemen wij of één van onze groenpartners contact met u op. In een gesprek kijken we samen naar de mogelijkheden. U krijgt advies en hulp bij het opstellen van een plan dat past bij uw idee, de omgeving en de mogelijkheden op die plek. Als het plan er ligt en het past binnen de beschikbare budgetten van Beekdaelen B(l)oeit, ondersteunen wij u met (financiële) middelen. U krijgt mogelijk ook ondersteuning in de uitvoering en het periodieke onderhoud.

Aanmelden groen initiatief

Inspiratie nodig?

Een aantal groene initiatieven laat zien welke stappen initiatiefnemers hebben gezet dankzij Beekdaelen B(l)oeit. Zo vertelt Hengelsportvereniging de Vin in het filmpje hiernaast over het onderhoud bij visvijver Nierhoven dat ze zelf uit gaan voeren. Ook toont buurtvereniging de Veldjmuus de werkzaamheden rondom de kapel aan de Altaarstraat in Schinnen, waar ook zij het groenonderhoud op zich gaan nemen.

Ook laat een aantal sociale initiatieven zien welke stappen initiatiefnemers hebben gezet dankzij Beekdaelen B(l)oeit. Zo vertelt Dick Poelsma over zijn initiatief om samen met zijn vrouw Christien in Onderbanken onder andere meerdere activiteiten voor ouderen te organiseren. Annelies Wijts en Jos Lemans zijn actief betrokken bij burgerinitiatieven in Hulsberg en Thull om de eigen omgeving schoon te houden. Klik door om nog meer voorbeelden te zien.

Meer inspiratie

Sociale initiatieven

Een individueel initiatief, door de straat of buurt, binnen de vereniging of samen met organisaties een activiteit organiseren, kan in sociaal opzicht van grote betekenis zijn. Inwoners worden gezien en gehoord, hun zelfredzaamheid wordt gestimuleerd en ze vergroten hun sociale netwerk en we bestrijden eenzaamheid.

Er zijn heel wat activiteiten denkbaar waardoor ontmoetingen plaatsvinden. Voor meer informatie en het aanmeldformulier klik op onderstaande button.

Aanmelden sociaal initiatief