U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Let op: Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Het is een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Lees meer over Omgevingswet.

Omgevingswet

Wilt u reclame plaatsen?

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

Doe dan de Vergunningcheck(externe link) op het omgevingsloket. Daar staan alle regels over het plaatsen van reclame overzichtelijk bij elkaar.
Vanuit deze check kunt u eenvoudig een aanvraag voor een omgevingsvergunning doen. Gebruik hiervoor DigiD of e-Herkenning. 

Omgevingsloket(externe link)

Wat moet ik doen?

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen;
  • de plaats van de reclame (op een kaart);
  • hoe groot de reclame is;
  • een tekening of een foto van de reclame.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

  • De reclame past niet in de omgeving.
  • De reclame past niet bij het gebouw waar het geplaatst is.
  • De reclame stoort weggebruikers.
  • De reclame brengt schade toe aan de weg.
  • De reclame stoort het beheer en onderhoud van de weg.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

Aanvullende informatie

Wilt u reclame plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg? Dan heeft u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

Heeft u gevonden wat u zocht?