Hulp bij schulden

Schulden? Niets om je voor te schamen

Wist je dat maar liefst 1 op de 5 huishoudens in Nederland risicovolle schulden heeft? Een groot deel van hiervan denkt dat de problemen
niet zó ernstig zijn dat ze daar professionele hulp bij nodig hebben. Maar schulden lopen snel op en de situatie gaat van kwaad naar erger.

Maar schulden hebben is ook niet om je voor te schamen en er is hulp, daar weten Janneke, Tom en Sabine alles van.
De verhalen in de video’s zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen. Om privacy redenen worden de verhalen verteld door acteurs.

Hulp bij schulden?

Heb je zelf schulden? Wacht dan niet te lang en vraag om hulp! Maatschappelijk werk Beekdaelen biedt hulp aan inwoners die schulden hebben of problemen voorzien. In een persoonlijk gesprek wordt de situatie bekeken. Ook als er nog geen schulden zijn, kan een maatschappelijk werker helpen. Met hulp van concrete tip en handige kneepjes lukt het vaak al wel om van het inkomen rond te komen. We zoeken altijd naar oplossingen. Oplossingen voor de lange termijn waardoor je weer op eigen kracht verder kunt.

Bemiddeling

Zijn er problematische schulden dan kan via ISD Kompas doorverwezen worden naar de Kredietbank Limburg. Samen wordt gekeken naar de financiële situatie en de mogelijkheden. We kijken naar het inkomen, de schulden en wat er gedaan kan worden om de uitgaven te beperken en de inkomsten te vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door het aanvragen van huur- of zorgtoeslag en het laten kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Vervolgens wordt  samen een plan opgemaakt. De Kredietbank bemiddelt over de schulden. Dit betekent dat geprobeerd wordt afspraken te maken met de instanties of mensen die nog geld moeten krijgen. Als zij hiermee akkoord gaan, is de schuldregeling geslaagd. Komen wij niet tot een akkoord dan kunnen mensen ervoor kiezen om schuldsanering aan te vragen via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Je staat er niet alleen voor

ISD Kompas is er niet alleen voor mensen met een uitkering. Er kan echter pas iets gedaan worden als we weten wat er speelt. Door een afspraak te maken een van onze maatschappelijk werkers wordt een belangrijke eerste stap naar een oplossing gezet. Want die is er bijna altijd. Te weinig mensen zijn zich hiervan bewust. Ook dat is een logisch gevolg van het hebben van schulden. Want schulden hebben een enorme impact.

Samen naar een oplossing

Door de enorme stress handelen en denken mensen anders, ze zijn alleen bezig met overleven. Daar is iedereen binnen het maatschappelijke werk maar ook de Kredietbank zich heel goed van bewust. Vroeger werd vooral gekeken naar het proces, nu staat de oplossing voor de klant centraal. Helaas bereiken we nog steeds veel te weinig mensen. Terwijl het aantal mensen met schulden wel blijft groeien. Dit is echt niets om je voor te schamen. Het kan iedereen overkomen, dus zet die eerste stap!

Heeft u schulden of voorziet u problemen?

Neem contact op met maatschappelijk werk van de gemeente Beekdaelen.

Meander Maatschappelijke Dienstverlening

CMWW