Inloopbijeenkomsten meerjarenprojecten Schimmert

In de kern Schimmert gaat gemeente Beekdaelen de komende jaren aan de slag met diverse aanpassingen in de openbare ruimte. Op 15 mei en 23 mei 2024 organiseert de gemeente inloopbijeenkomsten in de raadzaal in Nuth waar inwoners terecht kunnen met vragen.

Projecten

De projecten die de komende jaren tot uitvoering worden gebracht:

Blauwe Ader: Schimmert

Gemeente Beekdaelen gaat 4 kilometer nieuw regenwater riool aanleggen onder de noemer de Blauwe Ader. Deze ader vormt de basis voor de toekomstige aanpak van wateroverlast in Schimmert.
Projectpagina: beekdaelen.nl/blauwe-ader-schimmert

Centrumplan lll Schimmert

In Nederland is er een groot tekort aan woningen. Gemeente Beekdaelen gaat de komende jaren inzetten op de realisatie van 113 betaalbare woningen voor diverse doelgroepen binnen de gemeente. Voor de kern Schimmert is hiervoor de woningbouwontwikkeling Centrumplan III aangewezen.
Projectpagina: beekdaelen.nl/centrumplan-schimmert

Verkeersmaatregelen Schimmert

De verkeerssnelheid binnen de bebouwde kom in Schimmert wordt aangepast naar 30 km/u en buiten de bebouwde kom naar 60 km/u.

Aanpak drinkwaternet Schimmert

Nutsbedrijven vervangen grote delen van het drinkwaternet.

Inloopbijeenkomsten

Naar aanleiding van de bovenstaande ontwikkelingen willen we u de kans geven om uw vragen aan de gemeente te stellen. Hiervoor zijn een tweetal inloopbijeenkomsten gepland:

  • 15 mei 2024. Inloop van 13.00-17.00 uur in de raadzaal gemeentehuis Nuth.
  • 23 mei 2024. Inloop van 16.00-19.00 uur in de raadzaal gemeentehuis Nuth.

Aanmelden

Wilt u bij een van de bijeenkomsten aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden via ons websiteformulier beekdaelen.nl/schimmert. U kunt zelf bepalen hoe laat u binnenloopt tijdens het aangegeven tijdsblok.

Aanmelden inloopbijeenkomst

Heeft u gevonden wat u zocht?