Logo gemeente Beekdaelen

Centrumplan lll Schimmert

Centrumplan lll Schimmert

In Nederland is er een groot tekort aan woningen. De gemeente Beekdaelen wil daarom de komende jaren inzetten op de realisatie van 113 betaalbare woningen voor diverse doelgroepen binnen de gemeente. Voor de kern Schimmert is hiervoor de woningbouwontwikkeling Centrumplan III aangewezen.

Locatie van de ontwikkeling Centrumplan III Schimmert

Bovenaanzicht van het gebied project Cetrumplan III Schimmert: gebied ligt tussen Weidstraat, Hoofdstraat en Bekerbaan in Schimmert

De woningbouwontwikkeling Centrumplan III zal gerealiseerd worden op de agrarische percelen ten noorden van de Weidestraat, gelegen tussen de Hoofdstraat en de Bekerbaan, in het verlengde van de Pachtdael. Voor deze locatie is in het verleden (2011) al een bestemmingsplan vastgesteld, genaamd: Centrumplan III – 1e herziening Schimmert. Het oude plan voldeed echter niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Hiervoor is een nieuw plan opgesteld waarbij in het bijzonder veel aandacht is besteed aan de inpassing van groen en water, waardoor het een gezonde en leefbare woonwijk moet worden.

Woningbouwimpuls vanuit het Rijk

Stadsregio Parkstad Limburg heeft in maart 2023 vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een financiële bijdrage van 1,25 miljoen euro ontvangen om betaalbare en geschikte woningen voor starters én mensen met een laag- of middeninkomen te bouwen. Het gaat om de toekenning van de subsidieaanvraag 'Woningbouwimpuls' waardoor onder anderen het project Centrumplan III in Schimmert in de toekomst gerealiseerd kan worden.

Planning

De projectplanning is zo concreet mogelijk gemaakt. Deze planning is echter onder voorbehoud en kan fluctueren aan de hand van de markt en onvoorziene omstandigheden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan onderstaande planning.

NummerOmschrijvingPlanning
1Besluitvorming gewijzigde planontwikkelingAfgerond
2Selectieprocedure uitgifte Centrum IVAfgerond
3Herziening stedenbouwkundig planAfgerond
4Herziening grondexploitatieAfgerond
5Ontwerp bestemmingsplan in procedureDecember 2023
6Aanbesteding infraJuni 2024
7Start selectieprocedure uitgifte bouwkavelsJuni 2024
8Afronding bestemmingsplanprocedureJuni 2024
9Start bouwrijp maken fase 1Augustus 2024
10Start bouw fase 1 (58 woningen)Oktober 2024
11Start bouwrijp maken fase 2Augustus 2026
12Start bouw fase 3 (55 woningen)Maart 2027

Interesse in een woning?

We krijgen veel berichten binnen van mensen die geïnteresseerd zijn in een woning in Centrumplan lll. Zodra er meer bekend is over de inschrijfprocedure van een woning, stellen we u hier via de periodieke nieuwsbrief op de hoogte. De daadwerkelijke inschrijving voor een woning zal te zijner tijd via de desbetreffende woningcorporatie of marktpartij lopen.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Documenten

Bijgaande bestanden zijn niet geschikt voor voorleessoftware. Kunt u het Pdf niet openen of lezen? Neem dan contact met ons op (zie hieronder bij ‘Meer informatie en contactgegevens’).

Meer informatie en contactgegevens

Deze webpagina wordt verder aangevuld zodra er nieuwe informatie bekend en beschikbaar is. Heeft u vragen over dit project? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen, via 088 – 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.