Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig en moeten naar school. Gaat uw kind niet naar school en is er geen goede reden? Dan heet dat ongeoorloofd verzuim. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind.

Meer informatie over een leerplicht en bijzonder verlof of vrijstelling vindt u op de website Beekdaelen Sociaal - Zorg & Welzijn:

Of neem telefonisch contact op met de gemeente via 088 450 2000 of mail naar sociaal@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?