Zorgen voor een naaste! Zorgt u voor uw ouder(s), buurman, opa, oma of een bekende? Dan bent u een mantelzorger.

De gemeente wil de mantelzorgers die hulpvragers in onze gemeente verzorgen voor hun inzet waarderen. Van 2020 tot en met 2022 kwamen mantelzorgers in aanmerking voor het mantelzorgcompliment.

Tijdens de raadsvergadering van 23 mei 2023 heeft de gemeenteraad het nieuwe Beleidsplan Mantelzorg gemeente Beekdaelen 2023-2026 unaniem vastgesteld.
Op grond hiervan kunnen zorgvragers weer in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. We willen de mantelzorger waarderen met een geldelijke bijdrage. Hierbij is geen sprake van een verworven recht, maar van een vorm van erkenning en waardering. Het is zeker geen vergoeding voor datgene wat ze allemaal doen; dat zou onbetaalbaar zijn!
Op de webpagina Mantelzorgcompliment - Beekdaelen Sociaal vindt u alle informatie om in aanmerking te komen voor een mantelzorgcompliment 2023.

De termijn voor het aanvragen van het mantelzorgcompliment 2023 is verstreken.

Heeft u gevonden wat u zocht?