Milieu

Gemeente Beekdaelen participeert in de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg. Voor de gemeente Beekdaelen voert de RUD alle taken uit met betrekking tot vergunning, toezicht en handhaving op milieugebied.

Samen met 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg werkt de RUD aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bedrijven in de regio. Voor u als burger of bedrijf blijft de gemeente het eerste aanspreekpunt voor het aanvragen van vergunningen of bij vragen over toezicht en handhaving, tenzij het duidelijk, uitsluitend en alleen, milieuactiviteiten betreft. In het laatste geval kunt u rechtstreeks contact opnemen met de RUD.

Indien sprake is van een klacht waarbij, naar uw mening, een snelle actie van de Provincie nodig is wordt u geadviseerd de Provinciale Milieuklachtentelefoon te bellen. Hiervoor belt u naar het telefoonnummer 043 389 70 70. Deze milieu meldingen en klachtentelefoon is 24 uur per dag bereikbaar, ook in de weekenden. Uiteraard kunt ook uw milieuklacht digitaal indienen.