Vlak over de grens in Geilenkirchen (Duitsland) ligt de NATO Air Base Geilenkirchen,  waarop de zogenoemde AWACS-vliegtoestellen zijn gestationeerd. Het is een belangrijke operationele basis van de NAVO. De gebruikte vliegtuigen zijn echter sterk verouderd en zorgen voor geluidsoverlast in de omgeving, waaronder in Beekdaelen. Vanaf de bekendmaking van de reactivering van de basis spande de toenmalige gemeente Onderbanken zich in om de negatieve gevolgen van de vliegbasis te verminderen. Ook na de fusie tot de gemeente Beekdaelen is de gemeente zich hiervoor blijven inzetten. De vliegtuigen zorgen voor een hoge geluidsbelasting (tot 110 d(B)A wordt gemeten in delen van Schinveld) en uitstoot. Door de overlast kenbaar te maken, ontstaat er een duidelijk beeld van de overlast die mensen ervaren.

Aan de westzijde van de gemeente is de civiele luchthaven Maastricht Aachen Airport gelegen. Er is een procedure opgestart om te komen tot een zogenoemd luchthavenbesluit waarin kaders of normen voor het gebruik van de luchthaven zijn opgenomen. Beekdaelen kijkt met een kritische blik naar deze ontwikkelingen en heeft in het kader van deze discussie over de toekomst van deze luchthaven aangegeven tegen een verruiming van het aantal vluchten, tegen nachtvluchten en tegen een verruiming van de openingstijden van het luchtruim te zijn. Voor de gemeente wegen hierbij de relatie van het vliegverkeer met het toerisme in Zuid-Limburg en met het behoud van de kwaliteit van ons landschap zwaar.

Last van vliegverkeer boven Beekdaelen?

Als u in Beekdaelen hinder ondervindt van vliegverkeer, kunt u dit doorgeven aan het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer (KICL). Het KICL is een onafhankelijke stichting die zorg draagt voor de registratie, behandeling, analyse en rapportage van klachten over vliegverkeer in onze regio. Ook kunnen zij uw vragen beantwoorden over de regelgeving over vliegverkeer, milieu en gezondheid.

Hoe geeft u een klacht door?

Klachten doorgeven kan zowel online als telefonisch.

Website

Op www.kicl.nl kunt u 24 uur per dag gebruik maken van het klachtenformulier. Dit kan tot 5 dagen na de overlast. Ook kunt u bijvoorbeeld een aantal klachten bundelen. U moet wel telkens doorgeven wat uw klacht is, op welke locatie en op welke datum en tijdstip u de overlast heeft ervaren.

Telefoon

Het KICL is telefonisch te bereiken via 043 365 20 20. De medewerkers zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 14:00 uur. Buiten deze uren kunt u uw klacht inspreken op het antwoordapparaat.

Wat gebeurt er met de klachten?

De klachten worden verzameld en in beeld gebracht in kwartaalrapportages. Op www.kicl.nl kunnen deze klachtenrapportages geraadpleegd worden. Ook kunt u hier meer lezen over het werk en het doel van het KICL. De rapportages leveren belangrijke input voor het luchtverkeersbeleid van de Provincie Limburg. Ook worden de rapportages gebruikt als input in de Commissie Awacs Limburg (CAL), waarin gesproken wordt over de overlast door het gebruik van het vliegveld. De rapportages leveren belangrijke informatie over de mate waarin geluidshinder in de aangegeven periode is af- of is toegenomen dan wel gelijk is gebleven.

Metingen door Sensornet (Geluidsnet AWACS)

Sensornet verzamelt gegevens om de totale impact van het (AWACS) vliegverkeer in kaart te brengen. Vlieghinder wordt traditioneel bepaald door berekeningen. Sensornet meet daarentegen met het Geluidsnet het geluid en zorgt voor het filteren, vertalen, registreren en direct of historisch rapporteren van de resultaten. Het geeft een beeld van de gemeten geluidsniveaus.

Sinds de installatie in 2007 biedt Geluidsnet elke geïnteresseerde altijd en overal een helder inzicht in de actuele en historische situatie. Op de webpagina www.sensornet.nl/project/awacs kunnen inwoners hun huidige ervaringen toetsen aan de reële geluidsdruk.

Commissie AWACS Limburg

De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister van Infrastructuur en Waterstaat (ook milieu) gevraagd en ongevraagd te adviseren over de ernstige (geluids-)hinder als gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen. De commissie adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidshinder en eventuele andere hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein. Verder worden er klachtenrapportages besproken. De commissie komt in de regel 4 keer per jaar bijeen.

In 2023 vindt nog één vergadering plaats. Deze is op woensdag 8 november in het gemeentehuis in Nuth. De vergadering start om 15 uur.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen: Provincie (voorzitterschap en secretariaat van de commissie), gemeenten Brunssum en Beekdaelen (burgemeester, betrokken wethouders, enkele raadsleden en burgerleden), vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie en een vertegenwoordiging van de vliegbasis Geilenkirchen.

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en vinden afwisselend in Beekdaelen (gemeentehuis Nuth) en de gemeente Brunssum plaatst. De agenda van de vergaderingen wordt in de regel 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd via de website van Beekdaelen.

Vergaderstukken (vanaf 2023) van deze commissie kunnen worden geraadpleegd via de site www.covm.nl/de-covms/cal.

Algemene informatie over geluid

Geluid en luchtkwaliteit zijn belangrijke items bij de gemeentelijke luchthavendossiers. Een algemeen informerende site die bijvoorbeeld veel informatie bevat over geluid is www.vliegtuiggeluid.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?