Nieuwsbrief BMV Puth mei 2022

Colofon

Dit is de nieuwsbrief over het gemeenschapshuis Puth. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen rondom het gemeenschapshuis. Deze nieuwsbrieven worden digitaal verspreid. Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u via communicatie@beekdaelen.nl

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief of de gebiedsontwikkeling vragen hebben, dan kunt u zich richten tot Marjon Klanderman via m.klanderman@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 4502000.

Projectinformatie over het gemeenschapshuis vindt u op de gemeentelijke website: www.beekdaelen.nl/bmvPuth

Stand van zaken

In onze laatste nieuwsbrief hebben we aangegeven dat het ontwerp van zowel het gemeenschapshuis als de buitenruimte verder wordt uitgewerkt. In deze nieuwsbrief geven wij meer informatie over het ontwerp en de vormgeving van het gebouw. Ook informeren wij u over een inloopmiddag/-avond op woensdag 01 juni a.s.

Ontwerp gemeenschapshuis

De afgelopen periode is verder gewerkt aan het ontwerp en zijn er weer diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Inmiddels is het voorontwerp afgerond. De uitgangspunten voor het ontwerp en de inrichting van de buitenruimte zijn onveranderd gebleven:

 • De voormalige voetbal kantine wordt gesloopt.
 • Op de plek van de nieuwe voetbalkantine komt een nieuw gebouw, met daarin een gemeenschapshuis en een brasserie met terras aan de noordwestzijde. Het nieuwe gebouw komt verder gelegen van de Sittarderweg.
 • Het terras wordt iets verdiept aangelegd. Circa 0,80 meter lager. De uitkomende grond wordt glooiend aangebracht tussen het nieuwe gebouw en de Sittarderweg.
 • De toerit voor autoverkeer komt aan de Sittarderweg.
 • Wandelaars en fietsers krijgen een aparte ingang via de Onderste Puth.
 • Aan de noordzijde komt een toegang voor wandelaars.
 • De parkeerplaatsen komen op de plek van het huidige speelterrein. Vooralsnog wordt uitgegaan van circa 50 parkeerplaatsen. De parkeerplaats wordt ingericht met een grasbetonverharding.
 • Het huidige speelterrein schuift op in oostelijke richting om plaats te maken voor de parkeerplaats.
 • Aan de oostzijde van de nieuwe parkeerplaats komt een groene afscherming met een voorziening om het water van de Onderste Puth af te voeren naar de waterbuffer aan de Sittarderweg.
 • Aan de zuidzijde van het gebouw zijn nieuwe fruitbomen gepland. Op de parkeerplaats en de groenzone aan de voorkant komen solitaire bomen. De bestaande bomen langs de Sittarderweg blijven gehandhaafd.
Voorontwerp gemeenschapshuis met terreininrichting en ontsluiting
Voorontwerp gemeenschapshuis met terreininrichting en ontsluiting

Impressie architectonisch voorontwerp

Hieronder een impressie van het voorlopige architectonische ontwerp van het gebouw. Let op: Dit is een voorlopig ontwerp. Dit wordt nu eerst voorgelegd aan de omgeving en belanghebbenden, voordat er een definitief ontwerp wordt vastgesteld.

Impressie zuidzijde met entree
Impressie zuidzijde met entree
Impressie zuidwestzijde
Impressie zuidwestzijde
Impressie westzijde met locatie terras
Impressie westzijde met locatie terras
Impressie noordzijde met terras en fietsenstalling
Impressie noordzijde met terras en fietsenstalling

Indeling gebouw

In het nieuwe gebouw komen zowel het gemeenschapshuis als de brasserie. Deze zijn gescheiden van elkaar, maar komen wel onder één dak. De brasserie en het gemeenschapshuis hebben ieder hun eigen ingang. Voor het gemeenschapshuis zijn de volgende ruimtes voorzien:

 • Grote zaal geschikt voor circa 170 zitplaatsen
 • Podium
 • Ruimte voor de schutterij
 • Berging fanfare
 • Huiskamer / vergaderruimte
 • Toiletblok
 • Foyer met keukentje
 • Ruimte voor kerkfunctie

De brasserie krijgt een oppervlak van circa 170 m2 en is voorzien van barruimte, keuken en apart toiletblok. Vanuit de brasserie is het terras bereikbaar met een oppervlak van circa 700 m2, geschikt voor maximaal 70 zitplaatsen.

Indeling gemeenschapshuis met brasserie
Indeling gemeenschapshuis met brasserie

Inloopmiddag

Op woensdag 01 juni a.s. organiseren wij een inloopmiddag/-avond voor u in de voormalige voetbalkantine aan de Sittarderweg. Tussen 16.00 en 21.00 uur kunt u langs komen op een moment dat voor u het beste uitkomt. In de voetbalkantine liggen dan de ontwerptekeningen en impressies van het voorontwerp voor u klaar, zodat u in detail de plannen goed kunt bekijken en hier uw vragen over kunt stellen. Tevens worden buiten op het terrein de contouren van het nieuwe gebouw en de toegangsweg met piketpaaltjes aangegeven, zodat u zich een beeld kunt vormen van de beoogde nieuwe situatie.

Vervolgstappen

Voor de komende periode zijn de volgende stappen voorzien:

 • Inloopmiddag/-avond op 01 juni a.s.
 • Op basis van het voorontwerp een ontwerp bestemmingsplan opstellen en ter visie leggen.
 • Samen met de verenigingen de exploitatie en het beheer verder in kaart brengen.
 • De kosten inzichtelijk maken waarna een extra kredietaanvraag wordt opgesteld vanwege een budgettekort door vernieuwde uitgangspunten en marktwerking.

Heeft u gevonden wat u zocht?