Nummer 5  d.d. 22 december 2022

Colofon

Dit is de nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling rond De Gyselaar in Amstenrade. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen, inwonersbijeenkomsten en werkzaamheden.

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief regelt u via de hieronder vermelde webpagina.

Uitgebreide informatie over de gebiedsontwikkeling leest u op www.beekdaelen.nl/gijselaar. Heeft u vragen? E-mail uw vraag dan naar gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ‘De Gyselaar’. Of neem telefonisch contact op via 088 – 4502000.

Verkeersdrukte en parkeergelegenheid

Door de verschillende (bouw)werkzaamheden is de verkeersdrukte rond De Gyselaar flink toegenomen en zijn er veel extra voertuigen die geparkeerd worden. Dit zorgt voor overlast en ongerustheid over onder andere de veiligheid voor fietsers en kinderen. De overlast en ongerustheid zijn bekend bij gemeente en partners. Wij bekijken op dit moment hoe we hier iets aan kunnen doen. Daar is ook Veilig Verkeer Nederland bij betrokken. U wordt hierover z.s.m. verder geïnformeerd.

2022: Al veel gerealiseerd!

Een terugblik

In het afgelopen jaar is er al veel gebeurd binnen de gebiedsontwikkeling De Gyselaar. Graag zetten wij e.e.a. voor u op een rij, aangevuld met enkele foto’s.

Trainingsveld VVA

Het nieuwe trainingsveld is klaar; zie ook de foto’s hierna. Het veld is inmiddels ook officieel goedgekeurd. De verlichting wordt nog aangesloten.

Toelichting staat boven de afbeelding

Renovatie De Koeteleboet

De sporthal en de kleedruimtes zijn sinds oktober weer in gebruik. Ook de ruimte aan de voorzijde van De Koeteleboet, waar onder andere De Wensbus gebruik van maakt, is klaar. 

De spiegelzaal is in de decembermaand afgerond en zal in januari 2023 weer in gebruik worden genomen. Begin januari wordt er wel nog een WTW-unit (warmteterugwinning) geplaatst. Tot dan is een deel van het plafond dus nog open. De toegang tot de spiegelzaal is voortaan via de binnenplaats. Deze bereikt u via de achterzijde van de bibliotheek, vanaf de nieuwe parkeervakken aan de Panhuisstraat.

Ook de werkzaamheden in het gemeenschapshuis zijn grotendeels afgerond. Ook hier wordt nog een WTW-unit (warmteterugwinning) geplaatst, waardoor het plafond nu deels nog open ligt. Daarnaast zal Stichting Beheer Koeteleboet de maand januari gebruiken om het gemeenschapshuis verder in te richten.

Foto’s vindt u hieronder.

Het terras aan de voorzijde wordt later gerealiseerd, bij de aanpak van de openbare ruimte.
Het is nog niet bekend wanneer het gemeenschapshuis weer open gaat. Wij houden u op de hoogte.

Aan de zijkant van De Koeteleboet (Panhuisstraat) zijn 14 nieuwe parkeervakken gerealiseerd. 
De parkeervakken aan de voorzijde blijven voorlopig nog ongewijzigd. Een deel van deze vakken is sinds kort toegewezen aan enkele bewoners van de patiowoningen. Zodra de aanleg van hun eigen parkeergelegenheid klaar is, zal de reservering van parkeerplaatsen bij De Koeteleboet vervallen.

De spiegelzaal en nieuwe ingang gemeenschapshuis. Toelichting staat boven de afbeelding
Nieuwe keukeninrichting en gang met nieuwe kastenwand. Toelichting staat boven de afbeelding
Vernieuwde gemeenschapshuis. Toelichting staat boven de afbeelding

Verplaatsing speeltuin en Guffenspad

Tussen het gebouw van Cicero en het medisch centrum lag een grasveld met aan de ene kant ruimte om te voetballen, en aan de andere kant enkele speeltoestellen en bankjes. Om dit veld liep het Guffenspad.

Op het stuk waar de speeltoestellen stonden, komt straks de nieuwbouw van Cicero. Daarom is in overleg met de buurt gekeken naar een andere geschikte plek voor de speeltoestellen. Deze staan nu op het naastgelegen grasveld, direct aan De Gyselaar (tegenover de huisnummers 19-25). Bij de straat is een natuurlijke afscheiding geplaatst, zodat de kinderen niet zomaar de weg op kunnen rennen. En zodra het weer het toelaat, wordt er op De Gyselaar nog een markering aangebracht om weggebruikers te attenderen op de aanwezigheid van de speelplaats.

Het Guffenspad wordt omgelegd; dit is in gang gezet en zal op korte termijn klaar zijn. Daarbij zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Het ‘voetbalveldje’ blijft op de bestaande plek. De bouwplaats van Cicero wordt t.z.t. afgezet, waardoor het voor de kinderen veilig blijft om hier gebruik van te maken.

Toelichting staat boven de afbeelding

Verbreden Limietweg en bouwrijp maken gebied tussen voetbalvereniging en school

Om straks het nieuwe clubgebouw van Voetbalvereniging Amstenrade  en het nieuwe Kindcentrum te kunnen bouwen, zal vrachtverkeer het gebied in moeten kunnen rijden en materialen kunnen lossen. Om dit mogelijk te maken, is het gebied de afgelopen maanden ‘bouwrijp’ gemaakt. Dit betekent dat:

  • de Limietweg is verbreed, 
  • rond de kantine van de voetbalvereniging een geasfalteerde verharding is aangelegd, en
  • de patiowoningen van ZOwonen, mede om veiligheidsredenen, zijn afgeschermd van de aankomende bouwwerkzaamheden.

De Limietweg is verbreed vanaf de drempel tot aan de inrit bij de voetbalvereniging. Aan de linkerzijde van de weg is een strook extra asfalt gelegd. De bomen aan de rechterzijde blijven staan; deze hoeven niet verwijderd te worden. De weg is nu breed genoeg voor vrachtwagens. 

Er wordt op de weg nog een markering aangebracht zodra het weer dit toelaat. Gelet op de huidige koude temperatuur en het vochtgehalte, verwachten we dat dit begin 2023 zal gebeuren. 

De aanleg van de (tijdelijke) geasfalteerde verharding is nodig voor de opslag van materialen en het kunnen draaien van vrachtwagens. Hiervoor zijn ook enkele bomen gerooid. Deze verharding wordt verwijderd zodra de grote bouwwerkzaamheden afgerond zijn.

Toelichting staat boven de afbeelding

Ontsluitingsweg aangelegd

In het ontwerp van de gebiedsontwikkeling is een nieuwe doorgang vanaf De Gyselaar voorzien, op de plek naast de huidige school. Deze ontsluitingsweg is onlangs aangelegd door de gemeente.

Toelichting staat boven de afbeelding

Vanwege het ontbreken van een parkeervoorziening voor de bewoners van de patiowoningen, is ZOwonen voornemens om naast de patiowoningen, aan de rechterzijde, een aantal parkeerplaatsen te realiseren. Deze parkeerplaatsen zijn dan bereikbaar via de nieuwe ontsluitingsweg.

Aanleg riolering

De toekomstige vuil- en regenwater riolering is aangelegd, inclusief de uitstroom voor regenwater in het buffergebied.

Toelichting staat boven de afbeelding

Subsidie Provincie Limburg voor extra stukje Beekdaelenroute

Fietsers van de Beekdaelenroute fietsen straks door Amstenrade! De Provincie Limburg heeft namelijk een subsidie beschikbaar gesteld voor dit stukje van de Beekdaelenroute. 

De Beekendaelenroute is een fietsroute van vijftig kilometer. Via twee bewegwijzerde lussen zien fietsers al het moois dat onze gemeente te bieden heeft. De route brengt hen langs mooie, bijzondere en verrassende plekken. Tussendoor kunnen mensen afstappen en tot rust komen op een bankje in het groen of in een van de gezellige horecagelegenheden. 

Dat kan straks dus ook in Amstenrade! Hier loopt de fietsroute via de Limietweg langs de achterkant van het kindcentrum richting de fietsstraat en vervolgens naar De Gyselaar. Fietsers kunnen straks 
dus genieten van een kopje koffie op het terras van De Koeteleboet.

logo provincie Limburg

Informatiebijeenkomsten en een brochure

In maart en oktober 2022 organiseerden we informatiebijeenkomsten voor inwoners. Daarnaast ontvingen alle huishoudens in Amstenrade (zonder nee-nee sticker) in september een brochure over de gebiedsontwikkeling De Gyselaar. Ook communiceerden we per brief, digitale nieuwsbrief en website met omwonenden. 

Op www.beekdaelen.nl/gyselaar vindt u alle informatie over het gemeentelijke deel van de gebiedsontwikkeling en de links naar de ontwikkelingen van INNOVO, Cicero Zorggroep en ZOwonen. Op deze pagina kunt u ook de brochure online lezen.

Gebiedsontwikkeling De Gyselaar Amstenrade September 2023 Beekdaelen

2023: Start bouwwerkzaamheden

Een doorkijk naar het komende jaar

Bouwwerkzaamheden Voetbalvereniging Amstenrade (VVA)

De aanbesteding voor de bouw is afgerond, het werk is gegund aan bouwcombinatie Goessens uit Schinnen. De verwachting is dat er aan het eind van het eerste kwartaal van 2023, na de carnaval, een start kan worden gemaakt met de bouw van het nieuwe clubgebouw van de voetbalvereniging. 

Op dit moment wordt nog gekeken naar de kosten, omdat deze door de extreme prijsstijgingen in de markt (o.a. door corona, de hoge inflatie, de energiecrisis en de wereldwijde gevolgen van de oorlog in Oekraïne) hoger uitvallen dan gepland. De aannemer zal bovendien ook eerst het werk nog moeten voorbereiden, een planning moeten maken en materiaal moeten inkopen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de planning rond de bouw van het clubgebouw VVA.

Nieuw Kindcentrum

Het aanbestedingstraject voor een aannemer is in voorbereiding en INNOVO en gemeente zijn voornemens de aanbesteding in het eerste kwartaal van 2023 uit te zetten. De gunning zal waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2023 plaatsvinden. Over een mogelijke startdatum van de bouw is nog niets te zeggen. Dit zal uiteraard pas na gunning van de aanbesteding zijn. 

Aanleg kabels en leidingen

In het eerste kwartaal van 2023 worden er kabels en leidingen aangelegd, zodat alle nieuwe gebouwen straks op de netwerken aangesloten kunnen worden. Denk aan waterleidingen en kabels voor elektra. Deze moeten aangelegd zijn voordat de openbare ruimte verder wordt ingericht. 
Voor de aanleg van kabels en leidingen moet gegraven worden op verschillende plekken en zullen worden ook een aantal trottoirs tijdelijk open gemaakt.   

Bouwwerkzaamheden nieuw zorgcentrum

Cicero Zorggroep is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwbouw van zorgcentrum Elvira. Om te komen tot een innovatief en eigentijds centrum staan de komende 2 jaar diverse werkzaamheden op de planning. Werkzaamheden die niet ongemerkt zullen verlopen, en die impact hebben voor de omwonenden. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld bouwverkeer en sloopwerkzaamheden, die niet geruisloos kunnen en zullen plaatsvinden.

Zo zal er in de week van 23 januari 2023 (tijdens werkuren door de week) gebruik worden gemaakt van een puinbreker, die het nodige geluid maakt. Daarna starten de bouwwerkzaamheden, die in eerste instantie zullen doorlopen tot en met september 2023. In oktober 2023 starten de sloopwerkzaamheden van zorgcentrum Elvira. Ook dan zal gestart worden met een puinbreker, die gedurende een week actief is tijdens werkuren. Daarna vinden opnieuw bouwwerkzaamheden plaats tot eind 2024, wanneer het nieuwe en innovatieve zorgcomplex zal worden opgeleverd. 

Cicero doet haar best om de overlast tot een minimum te beperken, maar bouw- en sloopwerkzaamheden brengen nu eenmaal geluid(overlast) met zich mee. 
Met vragen kunnen omwonenden terecht bij de locatiemanager van zorgcentrum Elvira-Leontine, telefonisch bereikbaar via 046 442 91 11.

Communicatie

Ook in 2023 houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Heeft u vragen? Laat het ons dan vooral weten. Wij horen graag wat er leeft onder de inwoners van Amstenrade en welke vragen er zijn. Zo kunnen wij u immers zo goed mogelijk blijven informeren.
De contactgegevens vindt u bovenaan deze nieuwsbrief.

Fijne feestdagen en graag tot volgend jaar! Wij kijken uit naar het volgende jaar, waarin alle gemaakte plannen steeds meer vorm krijgen en de eerste contouren van het ‘nieuwe gebied’ letterlijk zichtbaar worden. Ook in het komende jaar hopen wij u weer te mogen ontmoeten in Amstenrade. Wij wensen u mooie feestdagen, unne goeie roetsj en graag tot ziens in het nieuwe jaar!