Colofon

Dit is de nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling rond De Gyselaar in Amstenrade. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen, inwonersbijeenkomsten en werkzaamheden.

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief regelt u via de hieronder vermelde webpagina.

Uitgebreide informatie over de gebiedsontwikkeling leest u op www.beekdaelen.nl/gijselaar. Heeft u vragen? E-mail uw vraag dan naar gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ‘De Gyselaar’. Of neem telefonisch contact op via 088 – 4502000.

Start renovatie gemeenschapshuis en sportzalen ‘De Koeteleboet’ in Amstenrade

Volgende week (vanaf 7 juni) wordt een begin gemaakt met de renovatie van De Koeteleboet en gaan de eerste werkzaamheden van start. Afgelopen week (25 mei) werden ter voorbereiding al twee opslagcontainers geplaatst naast het gebouw.

Noodzaak renovatie

De Koeteleboet wordt veel gebruikt. Het gemeenschapshuis, incl. de sportzalen, is constructief nog in een goede staat. Er is echter achterstallig onderhoud en er is behoefte aan modernisering en verduurzaming. Door de renovatie kan het gebouw nog zeker 10 tot 15 jaar haar functies dienen.

Bij de renovatie zijn meerdere uitvoerders betrokken, die ieder aan een eigen deelproject werken, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de plafonds, de vernieuwing van het dak en de renovatie van de sportvloer.

Helaas brengt een renovatie altijd wel enige vorm van overlast met zich mee. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Planning werkzaamheden

In de week van 7 juni (week 23) worden de eerste werkzaamheden opgestart. Het gaat hierbij uitsluitend om de renovatie van het gebouw. De herinrichting van de openbare ruimte rond De Koeteleboet zal op een later, nog te bepalen, moment plaatsvinden. Tijdens de renovatie blijven alleen de peuterspeelzaal en de bibliotheek in gebruik.

Het streven is dat de sporthal in september klaar is, zodat o.a. de school hier in het nieuwe schooljaar direct gebruik van kan maken. De verwachting is dat rond oktober de gehele renovatie klaar is.

Zodra de planning van de werkzaamheden beschikbaar is, zullen wij deze plaatsen op www.beekdaelen.nl/gijselaar. De lange(re) levertijden van materialen op dit moment en eventuele  onvoorziene omstandigheden, kunnen ervoor zorgen dat de planning tussentijds nog wordt bijgesteld.

Parkeervoorzieningen

Aan de voorzijde van De Koeteleboet liggen op dit moment 19 parkeervakken, waarvan 1 bestemd voor mindervaliden. Door de herinrichting van de openbare ruimte zal deze situatie veranderen: er komen aan de voorzijde 5 parkeervakken, waarvan 2 voor mindervaliden. En aan de rechterzijde van De Koeteleboet worden 14 parkeervakken gerealiseerd. Uiteindelijk blijft het aantal parkeervakken dus gelijk.

De herinrichting van de openbare ruimte en daarmee de parkeervakken zal, zoals hierboven al aangegeven, op een later, nog te bepalen, moment plaatsvinden. Eerst gaan we aan de slag met de renovatie van het gebouw.

Ontwerp ‘De Koeteleboet’

Tijdens de informatiebijeenkomsten in oktober 2021 en in maart 2022, heeft u via een aantal schetsen al een indruk gekregen van hoe de gerenoveerde Koeteleboet eruit zal gaan zien. Hierna vindt u enkele foto’s van de huidige situatie en de schetsen van hoe het ongeveer zal uitzien als straks alles klaar is (met dank aan Planburo B en Wehrung Architecten).

Foto: Huidige situatie, voorzijde gebouw met doorkijk langs de straat
Afbeelding: Schets van toekomstige situatie vanuit zelfde hoek, voorzijde gebouw met doorkijk langs de straat
Foto: Huidige situatie, voorzijde gebouw en enkele parkeerplaatsen
Foto: Huidige situatie, hoofdingang
Afbeelding: Schets van toekomstige situatie vanuit zelfde hoek, voorzijde gebouw met de hoofdingang