Nummer 4  d.d. 5 oktober 2022

Colofon

Dit is de nieuwsbrief over de gebiedsontwikkeling rond De Gyselaar in Amstenrade. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen, inwonersbijeenkomsten en werkzaamheden.

Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid. Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief regelt u via de hieronder vermelde webpagina.

Uitgebreide informatie over de gebiedsontwikkeling leest u op www.beekdaelen.nl/gijselaar. Heeft u vragen? E-mail uw vraag dan naar gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ‘De Gyselaar’. Of neem telefonisch contact op via 088 – 4502000.

Herinnering: Informatiebijeenkomsten op 12 oktober

U kunt zich nog aanmelden!

Graag praten wij u persoonlijk bij over de aankomende werkzaamheden, zoals de bouw van de nieuwe accommodatie van de voetbalvereniging. Daarom organiseren wij op woensdag 12 oktober enkele informatiebijeenkomsten. Helaas is De Koeteleboet dan nog niet beschikbaar. Daarom organiseren wij deze bijeenkomsten deze keer in het gemeentehuis van Schinnen. 

We organiseren meerdere bijeenkomsten in ruime tijdsblokken: 

  • 16.00 tot 17.30 uur 
  • 18.15 tot 19.45 uur 
  • 20.00 tot 21.30 uur 

Klik op het gewenste tijdsblok om u aan te melden.

Elk tijdsblok begint met een presentatie over de plannen en de status van de plannen.  Daarna is gelegenheid voor het beantwoorden van vragen. Cicero Zorggroep en ZOwonen zijn ook aanwezig om eventuele vragen over hun plannen rond het zorgcentrum en de seniorenwoningen te beantwoorden.

Wij ontmoeten u graag op 12 oktober!

Verplaatsing van de speeltoestellen aan De Gyselaar

Tussen het gebouw van Cicero en het medisch centrum, ligt een grasveld met aan de ene kant ruimte om te voetballen, en aan de andere kant staan enkele speeltoestellen en bankjes. Op het gedeelte waar nu de speeltoestellen staan, wordt straks echter de nieuwbouw van Cicero gerealiseerd. 

Om de kinderen uit de buurt ook tijdens alle werkzaamheden toch een plek te geven waar zij kunnen spelen, is in overleg met de buurt gekeken naar een nieuwe geschikte plek voor de speeltoestellen. De toestellen worden binnenkort verplaatst naar het naastgelegen grasveldje, direct aan De Gyselaar (tegenover de huisnummers 19-25). Een exacte datum is nog niet bekend. 
Aan de straatzijde van het veldje zal worden gezorgd voor een afscheiding, zodat de kinderen niet zomaar de weg op kunnen rennen.

Het ‘voetbalveldje’ blijft op de huidige plek. De bouwplaats van Cicero wordt t.z.t. afgezet, waardoor het voor de kinderen veilig blijft om gebruik te maken van het veldje.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden in het gebied tussen de school en het voetbalveld en aan de Limietweg zijn inmiddels van start. Helaas brengen dergelijke werkzaamheden altijd wel enige vorm van overlast met zich mee, zeker voor de omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke geluidsoverlast tijdens werkuren, het zwaardere bouwverkeer en het parkeren van werkbussen. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Ervaart u tijdens de werkzaamheden bovenmatige overlast, laat het ons dan weten per e-mail via gemeente@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 450 2000.