Gemeente Beekdaelen werkt aan de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie laat zien hoe Beekdaelen er in 2040 uitziet.

We moeten nu al nadenken over de leefomgeving in de toekomst en we moeten keuzes maken. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners. Samen bepalen we wat we belangrijk vinden als het om onze leefomgeving gaat en waar we trots op zijn. Dit kan gaan over alles wat we buiten zien, ervaren, horen en ruiken. Voorbeelden hiervan zijn gebouwen, wegen, stoepen en water, maar ook gras, bomen en monumenten. Het kan gaan over vergrijzing, het omgaan met het buitengebied, bereikbaarheid, en winkelaanbod. Over gezondheid, veiligheid, hoe we in de toekomst energieneutraal kunnen worden en hoe we omgaan met klimaatverandering.

Op weg naar de omgevingswet

Hoe staat de gemeente er nu voor?

Om te bedenken hoe de gemeente Beekdaelen er in 2040 uit moet zien, moeten we eerst weten hoe de gemeente er nu voor staat. Ons vertrekpunt staat in het Bureau en veldonderzoek (momentopname 2022). Hierin staat wat Beekdaelen uniek maakt, hoe Beekdaelen in elkaar zit en waar we aan werken voor de toekomst.

Waar gaat de gemeente naar toe?

We willen allemaal de mooie dingen waar we trots op zijn in onze leefomgeving graag beschermen of zelfs verbeteren. Maar we willen ook nieuwe doelen bereiken. Deze doelen vertalen we in ambities en leggen we vast in de Omgevingsvisie. In de omgevingsvisie staat dus eigenlijk waar we de komende 18 jaar mee aan de slag gaan. Hier kunnen onze inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties op terug vallen.

Meedoen

Ook onze inwoners kunnen meedenken en meepraten over de Omgevingsvisie. Wij horen graag wat zij belangrijk vinden. Waar zij trots op zijn. Wat ze graag anders zien. De komende maanden gaan we hen hiervoor actief benaderen. Dit doen we door:

  • het uitzetten van een enquête. 
  • het organiseren van een aantal themabijeenkomsten. Tijdens deze sessies gaan we samen met onze inwoners onder begeleiding van deskundigen een aantal dilemma’s bespreken. Hierbij kunt u denken aan: Moeten we nieuwe woningen bouwen? Moeten we ruimte maken voor windmolen- en zonneparken? Hoe gaan we om met klimaatverandering?
  • het organiseren van een roadshow. De inbreng van de enquêtes en themabijeenkomsten vertalen we naar een toekomstbeeld. Op een centrale plek in Beekdaelen presenteren we hoe Beekdaelen er in 2040 uitziet. En welke keuzes we daarom (nu) maken. 
  • uiteindelijk komen we tot een ontwerp omgevingsvisie dat weer voorgelegd wordt aan de inwoners. Hierop kunnen nog laatste wijzigingen gedaan worden om te komen tot de definitieve omgevingsvisie.

Vul de enquête in(externe link)

Contact

Heb je vragen over de Omgevingsvisie, goede ideeën of wil je meedenken? Neem dan contact met ons op. Dit kan je het beste doen door een mail te sturen naar omgevingsvisie@beekdaelen.nl.

Oog van de leefomgeving: aangenaam wonen, natuurlijk en groen, cultureel en historisch, energie en klimaat, recreatief, bereikbaar, ondernemend, sociaal en vitaal, veilig.

Documenten

Heeft u moeite met het lezen van het document, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl of via 088  450 2000.

Heeft u gevonden wat u zocht?