In de gemeente Beekdaelen zijn 2 ondernemersverenigingen actief.

  Business Club Beekdaelen

  Per 1-1-2023 is Businessclub Beekdaelen (BCB) een feit. Business Club Onderbanken (BCO), Ondernemersvereniging Groot Nuth (OGN) en Ondernemersvereniging Groot Schinnen (OvGS) droegen op die datum hun activiteiten en kas over aan BCB.
  Het nieuwe bestuur wordt gevormd door drie leden van de bestaande ondernemersverenigingen en wordt aangevuld met vier nieuwe bestuursleden.

  BCB is een businessclub die ondernemerschap omarmt maar ook oog heeft voor maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit die gedachte nodigt BCB u uit om u bij haar vereniging aan te sluiten en samen met hen als collectief, elkaar op te zoeken en de onderlinge relatie en die daarbuiten, te verdiepen en te verstevigen. Als ondernemer maar ook als stichting of vereniging of welke (ondernemers)vorm dan ook, bent u van harte welkom!

  • Investeren in een waardevol en divers netwerk
  • Vertrouwen belangrijk vinden als basis voor gunning en samenwerking
  • Maatschappelijk betrokkenheid en sociale cohesie
  • Een open relatie met de gemeente Beekdaelen
  • Daar waar nodig een inspirerend raadgever zijn

  Kortom: Binden, boeien en beleven binnen Businessclub Beekdaelen

  Business Club Beekdaelen(externe link)

  Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth

  Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth (BBN) behartigt de belangen van alle ondernemers op de bedrijventerreinen de Horsel en de Reuken in Nuth en de Steeg in Schimmert.

  Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth(externe link)

  Heeft u gevonden wat u zocht?