De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op publieke informatie van de overheid. Het uitgangspunt hierbij is dat overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken. Als u overheidsinformatie wilt opvragen, kunt u een Woo-verzoek indienen.

  Als gemeente maken we onze informatie actief openbaar. Daarnaast kunt u zelf vragen om bepaalde informatie (op verzoek) openbaar te maken. U kunt dan een Woo-verzoek indienen.

  Meer informatie

  • Woo-contactfunctionaris

   Als u vragen heeft over overheidsinformatie, dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactfunctionaris van de gemeente Beekdaelen.

  • Woo-verzoek indienen

   De Wet open overheid (Woo) regelt dat gemeenten (en andere overheden) informatie actief openbaar maken, zonder dat u daarom hoeft te vragen.

  • Openbare documenten

   De gemeente Beekdaelen maakt verschillende documenten al (deels) actief openbaar. Het overzicht van deze informatiecategorie├źn vindt u op deze pagina.