Iedere dag maken we Beekdaelen mooier, beter of anders. Hier staan én gaan onze medewerkers voor. Dit doen we soms zichtbaar op straat, maar ook achter ons bureau werken we hard aan alles wat de gemeente te bieden heeft. Om onze ambities waar te maken, werken onze medewerkers samen met inwoners, ondernemers, collegagemeenten en (eu)regionale partners. Samen maken we Beekdaelen en bouwen we een toekomstbestendige gemeente.

Net als onze omgeving is ook de gemeentelijke organisatie constant in ontwikkeling. Ondanks de informele sfeer gaan we samen voor resultaat. Resultaten die ú als betrokkene belangrijk vindt. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers professionals zijn die werken vanuit een grote betrokkenheid en de klant op nummer één zetten.

Organisatiestructuur

De gemeentesecretaris is directeur van de organisatie en vormt de verbinding tussen het college van B&W en de medewerkers. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college van B&W. De organisatie ondersteunt het bestuur bij het realiseren van de bestuurlijke doelen. Bovendien is de organisatie verantwoordelijk voor een optimale dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en voor het opstellen en uitvoeren van beleid.

De griffier is de eerste adviseur voor de gemeenteraad en verder ondersteunt de griffie de raad bij overige voorkomende werkzaamheden.

Organogram

De gemeentelijke organisatie bestaat momenteel uit drie afdelingen, een compacte concernstaf en projectregie. Onder elke afdeling vormen zich teams met eenzelfde aandachtsgebied. De organisatie Beekdaelen ziet er als volgt uit:

  • De concernstaf houdt zich bezig met het onafhankelijk advies op het gebied van financial control, juridisch control, strategisch advies, gegevensbescherming, informatiebeveiliging en projectmanagement.
  • De afdeling Ruimte is onder te verdelen in teams beleid, openbare ruimte en Wabo/VTH die zich onder andere bezighouden met grondzaken, gebouwenbeheer, verkeer en vervoer, buitendienst, energie en duurzaamheid, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  • De afdeling Sociaal bestaat uit de teams administratie, consulenten en beleid. Deze teams houden zich onder andere bezig met welzijn, onderwijs, jeugd, cultuur, sport en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).
  • De afdeling Bedrijfsvoering en Publieksdiensten is verantwoordelijk voor de interne en externe dienstverlening en wordt gevormd door de teams financiën, informatiebeheer, publieke dienstverlening en organisatieondersteuning (algemeen juridische zaken, bestuurssecretariaat, facilitair en HRM). De afdeling Bedrijfsvoering en de afdeling Publieksdiensten zijn tijdelijk samengevoegd.

Het managementteam van de organisatie wordt gevormd door de managers van de bovenstaande afdelingen en de gemeentesecretaris.

Toelichting over het organogram staat boven de afbeelding