Net als onze omgeving is ook de gemeentelijke organisatie constant in ontwikkeling. Ondanks de informele sfeer gaan we samen voor resultaat. Resultaten die ú als betrokkene belangrijk vindt. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers professionals zijn die werken vanuit een grote betrokkenheid en de klant op nummer één zetten.

Organisatiestructuur

De gemeentesecretaris is directeur van de organisatie en vormt de verbinding tussen het college van B&W en de medewerkers. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college van B&W. De organisatie ondersteunt het bestuur bij het realiseren van de bestuurlijke doelen. Bovendien is de organisatie verantwoordelijk voor een optimale dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen en voor het opstellen en uitvoeren van beleid.

Organogram

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier afdelingen, een compacte concernstaf en projectenbureau. In onderstaand organogram ziet u welke afdelingen dit zijn.

Organogram gemeente Beekdaelen

Uitleg organogram:

De organisatie Beekdaelen is verdeeld in 4 afdelingen: ruimte, sociaal, publieksdiensten en bedrijfsvoering. Verder is er een kleine concernstaf en projectenregie. Onder elke afdeling vormen zich teams met eenzelfde aandachtsgebied.
De afdeling ruimte is onder te verdelen in bijvoorbeeld de teams grondzaken, gebouwenbeheer, verkeer en vervoer, groen en energie en duurzaamheid.
De afdeling sociaal bestaat uit de teams administratie, consulenten en beleid. Deze teams houden zich onder andere bezig met welzijn, onderwijs, jeugd, cultuur en WMO.
De afdeling publieksdiensten wordt gevormd door onder andere de teams burgerzaken, receptie, klant contactcentrum, webmasters en documentaire informatievoorziening.
De vierde afdeling is bedrijfsvoering. Deze afdeling zorgt voor de interne ondersteuning. Denk hierbij aan financiën, juridische zaken, communicatie en personeel.
De directeur van Beekdaelen is de gemeentesecretaris.

Heeft u gevonden wat u zocht?