De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij zijn taken en werkzaamheden. De raadsgriffier wordt benoemd door de gemeenteraad en is onafhankelijk van de gemeentelijke organisatie. De raadsgriffie(externe link) is het centraal aanspreekpunt voor de gemeenteraad en voor burgers, die contact zoeken met de gemeenteraad.

Taken raadsgriffie

De taken van de raadsgriffie zijn:

  • Het adviseren van de raad op het gebied van strategische positionering en dialoog met de samenleving.
  • Het ondersteunen van de raad en de raadsleden in de uitvoering van de taken en gevraagd en ongevraagd verlenen van advies/bijstand aan de raad.
  • Het adviseren ten aanzien van organisatie en werkwijze van de raad, de kaderstellende en controlerende taken voor de raad.
  • Het zorgdragen voor een optimale inrichting en uitvoering van procedures rond politiek-bestuurlijke besluitvorming en toezien op de kwaliteit van de raadsvoorstellen.
  • Het optreden als vertegenwoordiger van de raad en zorgdragen voor een actieve betrokkenheid in diverse lokale en regionale netwerken.

Contact met de raadsgriffie

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar griffie@beekdaelen.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?