De Mesweg in Hulsberg wordt gereconstrueerd. De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 30 km/u en hiervoor wordt de weg anders ingericht.

Bewoners van de Mesweg hebben de gemeente benaderd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zij geven aan dat auto’s te hard rijden en dat de Mesweg een sluiproute is geworden. 

De gemeente heeft de verkeerssituatie geïnventariseerd en samen met een aantal bewoners de situatie ter plaatse bekeken. Hieruit is een nieuwe weginrichting voortgekomen met als doel om de snelheid te verminderen en de Mesweg als sluiproute te ontmoedigen.

Er is een concept inrichtingsplan gemaakt en de gemeente heeft dit plan tijdens een inloopavond op 4 april 2023 met de bewoners gedeeld en toegelicht. De inloopavond heeft plaatsgevonden in het gemeenschapshuis De Lange Berg in Hulsberg en is door ruim honderd belangstellenden bezocht.

Tijdens deze inloopavond zijn enkele goede aanvullende opmerkingen ingebracht en deze zijn verwerkt in het ontwerp. De verwerkte aanvullingen zijn:

  • De eerste asverspringing komende vanaf de Diepestraat is vervangen door een drempel;
  • Op de hoek Mesweg – Diepestraat zijn extra parkeerplaatsen toegevoegd.

Het aangepaste ontwerp vindt u onderaan deze pagina onder 'Document'.

De gemeente Beekdaelen bedankt iedereen voor hun inbreng tijdens deze avond.

De werkzaamheden worden nu voorbereid en aanbesteed. De uitvoering wordt najaar 2023 verwacht. Bewoners worden vóór uitvoering van de werkzaamheden geïnformeerd.

Sfeerimpressie Mesweg Hulsberg nieuwe situatie

Document

Kunt u dit pdf niet openen en/of lezen? Neemt u dan contact op met gemeente Beekdaelen via gemeente@beekdaelen.nl of 088 – 450 2000. Wij helpen u graag verder.

Heeft u gevonden wat u zocht?