Samenstelling en taken college

Het dagelijks bestuur van de gemeente Beekdaelen wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders.

Het college zorgt onder andere voor het aandragen van beleidsvoorstellen, het nemen van een groot aantal beslissingen en het uitvoeren van de besluiten die de gemeenteraad heeft genomen. De burgemeester is de voorzitter van het college. De gemeentesecretaris is directeur van de ambtelijke organisatie en ondersteunt het college bij haar werkzaamheden.

Afspraak met burgemeester of wethouder

Voor uitnodigingen gericht aan het college of het maken van een afspraak met de burgemeester of een van de wethouders kunt u mailen naar bestuurssecretariaat@beekdaelen.nl.

Voor overige zaken en vragen kunt u een mail sturen naar gemeente@beekdaelen.nl.

Collegeleden: Jan Hermans, Sonja Troisfontaine, Levin de Koster, Eric Geurts, Peter Janssen en Henk Reijnders
Op de foto achtereenvolgens wethouder Jan Hermans, gemeentesecretaris Sonja Troisfontaine, wethouder Levin de Koster, burgemeester Eric Geurts, wethouder Peter Janssen en wethouder Henk Reijnders.

Het college van burgemeester en wethouders

Nevenfuncties college

De nevenfuncties van de burgemeester en wethouders vindt u op ons raadsinformatiesysteem iBabs.

Nevenfuncties college

Heeft u gevonden wat u zocht?