De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad wordt eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente Beekdaelen. Alle actieve politieke partijen stellen dan kandidaten beschikbaar die raadslid willen worden. De gemeenteraad van Beekdaelen bestaat uit 25 raadsleden.

Samenstelling gemeenteraad

De huidige samenstelling van de gemeenteraad(externe link) vindt u op ons raadsinformatiesysteem iBabs.

Taken gemeenteraad

De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

  • Het op hoofdlijnen vaststellen van het gemeentelijke beleid en het beschikbaar stellen van geld om dat beleid uit te voeren;
  • Het controleren of het vastgestelde beleid goed wordt uitgevoerd;
  • Het optreden als vertegenwoordigers van de burgers van Beekdaelen.

De gemeenteraad bepaalt dus de richting en controleert. Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijkse bestuur en is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoeren van het gemeentelijk beleid.

Nevenfuncties raadsleden

De nevenfuncties van de raadsleden(externe link) vindt u op het raadsinformatiesysteem iBabs.

Heeft u gevonden wat u zocht?