Dien uw aanvraag in bij het Omgevingsloket.

Wanneer u uw principebesluit ontvangen heeft kunt u een formele aanvraag indienen bij het Omgevingsloket. Hier stelt u digitaal een aanvraag of melding op en voegt eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld.

Nadat u uw formele aanvraag heeft ingediend, vindt u in ‘Mijn Omgevingsloket’ een overzicht van uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplicht.

De verantwoordelijke instantie zoals het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente stuurt u berichten digitaal als u uw e-mailadres heeft opgegeven. Anders krijgt u de berichten via de post.

Communicatie via berichtenbox jeleefomgeving.nl

Tijdens de behandeling van een aanvraag omgevingsvergunning, conceptverzoek of melding kunnen wij gebruik maken van een portaal waarmee we op een betrouwbare en veilige manier met burgers en bedrijven kunnen communiceren. Het portaal betreft de berichtenbox van jeleefomgeving.nl.

Als u een aanvraag (omgevings)vergunning, conceptverzoek of melding heeft ingediend kunt u (en eventueel de gemachtigde) tijdens de behandeling een e-mail ontvangen van noreply@jeleefomgeving.nl met als onderwerp: Bericht van gemeente Beekdaelen. Na klikken op ‘bekijk uw bericht’ ontvangt u via uw mailbox een inlogcode. Via de berichtenbox zijn hier de door ons verstuurde documenten te bekijken en te downloaden.

Let op, onze berichten kunnen gezien worden als ‘Ongewenste e-mail’ in uw mailbox.

Aanvraag indienen via Omgevingsloket(externe link)

Wat kost het?

De kosten voor het behandelen van een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt. Voor de kosten kunt u de legesverordening(externe link) raadplegen.